Thứ Bảy, 3 tháng 1, 2015

THƠ & ẢNH Chúc mừng Nhật Nghiêm trăm năm hạnh phúc

Lễ ăn hỏi Minh Nhật - Minh Nghiêm  từ  KS.An Khê đến Cư An- 12/11/2011

Hai bên  sui gia Cư An - 12/11/2011

Hai bên  sui gia Cư An - 12/11/2011

LỜI THƯA
Với tình bạn, tình yêu của lứa đôi, nhân dịp mừng hạnh phúc của các con, tôi cảm xúc viết bài thơ: Chúc mừng Nhật - Nghiêm trăm năm hạnh phúc những mong cuộc sống ngày thêm tươi đẹp.
 Trăm năm hạnh phúc là ước mong của lứa đôi, của các bậc sinh thành, ví như "Trăm xuân hoa thắm, hương nồng" vậy.
 Sau khi bài gửi đi đã được đông đảo các thi lão, thi huynh, thi hữu nhiệt thành hưởng ứng;
Những lời vàng, ý ngọc rất giàu tính nhân văn, đạo lý, nuôi dưỡng ước mơ đôi lứa, vun đắp cho Vườn Hạnh đơm hoa kết trái; đã động viên, tiếp sức con cháu xây dựng cuộc sống tươi đẹp mãi mãi ngàn sau.
TRĂM NĂM HẠNH PHÚC là tập thơ lưu bút của những tấm lòng thơ tri ân để làm kỷ niệm.
Phần biên soạn hẳn còn những thiếu sót, kính mong quý vị lượng thứ và cho lời chỉ giáo!  
Xin trân trọng cảm ơn!

                                           Xuân Tân Mão - 2011
                                            Nguyễn Văn ThanhTHƠ MỜI HỌA

CHóC MõNG NHËT - NGHI£M
TR¡M N¡M H¹NH PHóC
                                                                    
CHÚC tình Trần-Nguyễn kết thông gia,
MỪNG nghĩa tao khang mãi đậm đà.
NHẬT rể thảo hiền danh hứa hẹn,
NGHIÊM dâu hiếu hạnh tiếng đồn xa.
TRĂM xuân tươi thắm ngời non nước,
NĂM  tháng hương nồng đượm sắc hoa.
HẠNH ngộ tâm giao cho trái ngọt,
PHÚC phần con cháu đẹp thông gia.
                                             
                                  Ninh Bình ngày 25.08.2010
                                         Nguyễn Văn Thanh

NGUåN S¸NG TR¸I TIM Y£U
( Cảm bút người Kinh Bắc )
Nguyễn Thị Việt Nga
Thôn Đoài - Tam Giang
Yên Phong - Bắc Ninh
ĐT: 0987.217.722

Minh Nhật, Minh Nghiêm là dải sáng thắp từ trái tim yêu. Hơn ngàn ngày, đúng hơn là 36 vòng trăng tỏ, đôi lứa tự tình và rồi nên duyên cầm sắt. Thuận duyên, thuận lý, thuận tình, chọn ngày, chọn tháng tết hoa, cuộc hành trình đại hỷ từ đất Võ, đất Văn Bình Định về miền non nước Ninh Bình.
Ngàn trùng đấy, nhưng chỉ là gang tấc khi đã là một nửa của nhau: “Nửa em, em vẫn còn son/ Nửa anh se kết cho tròn duyên nhau.”Ấy là cách nói của người quan họ, hay nói như thân phụ của các bạn, rất giàu hình ảnh, cũng là sự kì vọng, mong muốn gan ruột:“Trăm xuân hoa thắm”; “Năm tháng hương nồng”. Lời chúc ấy như một giáo huấn khi đôi lứa se kết tơ duyên. Có tài sản hồi môn nào quý hơn tài sản tinh thần vô giá này.
Ngự lãm xe hoa, hướng ngõ hạnh vườn xuân, mong sao ngọt lành quả phúc. Suy tư trắng trong, nuôi sáng ước mơ và hy vọng.
Ngày đầu “Trăm năm”, dấu mốc vào đời không thể nào quên, biết bao dự định, ôm ấp hoài bão hôm nay và cả ngày mai. Nhật rể thảo”, “Nghiêm dâu hiếu” một đạo lý rất dân tộc, một tiêu chí giàu tính nhân văn. Chẻ năm chẻ bẩy chữ Thảo, chữ Hiếu có lẽ chúng ta dưỡng luyện cả trăm năm, nguồn sáng từ trái tim yêu lấy năng lượng từ chỗ này đây. Hai người hai quê - một hướng đi về, hai nghề một chữ cử nhân làm giàu trí thức, hai họ một nhà kết mối thông gia. Sự hợp nhất hai cá thể trong một, người ta gọi là nửa cần, nửa đủ, đó là sự hoàn thiện và hướng tới.
Người Kinh Bắc cùng trang lứa: Mừng duyên mới Minh Nhật - Minh Nghiêm. Chúc đôi bạn chăm ươm Vườn Hạnh, hoa trái bốn mùa,...hạnh phúc toả sáng như chính danh tính thiệp hồng!
                                                                                                                 Chiều mạnh đông Kinh Bắc
                                                                                                                      Năm Canh Dần - 2010


PHẦN THƠ MỪNG HỌA

CHóC MõNG 
MINH NHËT - MINH NGHI£M
TR¡M N¡M H¹NH PHóC!
CHóC MõNG NHËT - NGHI£M
TR¡M N¡M H¹NH PHóC
( Dĩ đề vi thủ )


Nguyễn Ngọc Thạch
Bút danh: Thạch Càn Thôn
09 - Minh Khai - Đông Xuân
Bích Đào, TP. Ninh Bình
ĐT: 01253916366

CHÚC tụng hai nhà đẹp đạo gia,
MỪNG cho đôi trẻ mạnh thêm đà.
NHẬT tài - Rể thảo danh lan rộng,
NGHIÊM đảm - Dâu hiền tiếng vọng xa.
TRĂM nẻo giao lưu hoà mộng thắm,
NĂM vần xướng hoạ kết tinh hoa.
HẠNH đào trước ngõ mau đơm trái,
PHÚC lộc trùng phùng đẹp thế gia.

                                              Ninh Bình  04.9.2010


TR¡M N¡M H¹NH PHóC

Nguyễn Ngọc Thạch
Thành phố Ninh Bình
ĐT: 01253916366

CHÚC nhau bền đẹp nghĩa thông gia,
MỪNG Nguyễn-Trần ta được thuận đà.
NHẬT  đó-trai tài tâm vọng mãi,
NGHIÊM đây-gái sắc đức lan xa.
TRĂM đường xây dựng, lung linh phố
NĂM  hướng ngoại thương, rực rỡ hoa.
HẠNH nảy chồi xinh đơm trái ngọt,
PHÚC Khang Lộc Thọ đáo toàn gia.

                                    Ninh Bình  04.9.2010


CHóC MõNG NHËT- NGHI£M
TR¡M N¡M H¹NH PHóC

Trịnh Đình Khiên
Bút danh: Hoài Bão
10 - Trần Phú - Vân Giang
Thành phố Ninh Bình
ĐT: 030884686


CHÚC điều Trần-Nguyễn sắp thông gia,
MỪNG cõi nhân duyên bước thuận đà.
NHẬT thảo” nhà cao hương toả rộng,
NGHIÊM hiền” bếp mới khói bay xa.
TRĂM năm khát vọng bừng tươi nụ,
NĂM  bảy hoài mong rộ thắm hoa.
HẠNH trải vườn xuân chim với bướm,
PHÚC dâng hai họ đẹp thông gia.
  
                                           Ninh Bình  05.9.2010


DUY£N MíI
(Khoán thủ)

              
Trịnh Đình Khiên
Bút danh: Hoài Bão
10 - Trần Phú - Vân Giang
Thành phố Ninh Bình
ĐT: 030884686
                               
CHÚC nay Trần-Nguyễn sắp thông gia,
MỪNG mối tơ duyên bước thuận đà.
NGHIÊM đảm dâu hiền hồn toả rộng,
NHẬT lành rể thảo tiếng vang xa,
HẠNH vào ngõ trúc thời tươi nụ,
PHÚC bén vườn xuân buổi thắm hoa
TRĂM đợi ngàn chờ mùa trái ngọt,
NĂM ghi tháng hẹn đến thông gia..
                         
   Ninh Bình  08.9.2010CHUYÖN MINH MINH

Trịnh Đình Khiên
Bút danh: Hoài Bão
10 - Trần Phú - Vân Giang
Thành phố Ninh Bình
ĐT: 030884686


Đắm đuối chuyện Minh Minh
Nên duyên bởi chữ Tình,
Nghiêm dâu hiền đất võ,
Nhật rể thảo Ninh Bình.
Hạnh phúc chờ ngày tốt,
Tương lai đợi tháng lành;
Họ hàng cùng khách khứa,
Ta nổ pháo tay nhanh.

                               Ninh Bình  05.9.2010Mõng hai hä
                                        
Huy Thuần
Hải Thượng Lãn Ông
Thành phố Ninh Bình

CHÚC vui ý hợp kết thông gia,
MỪNG được nàng thơ nối lấy đà.
NHẬT rể thảo hiền tâm ý đẹp,
NGHIÊM dâu chung thuỷ đức vang xa.
TRĂM xuân duyên thắm tơ hồng định,
NĂM cánh mai vàng thắm sắc hoa.
HẠNH đức tao khang tình nghĩa đẹp,
PHÚC hồng họ tộc lễ song gia.

                                         Ninh Bình ngày 15.9.2010

VÇn th¬ chóc phóc
Nguyễn Ngọc Thạch
20.11.2010
Minh Nghiêm - Minh Nhật trao tình,
Chim xanh thuận lối Ninh Bình - Gia Lai.
Chỉ hồng xuyên suốt dặm dài,
Khơi dòng lá thắm chảy hoài không thôi.
Trai tài gái sắc sánh đôi,
Hai nhà Trần - Nguyễn kết lời thông gia.
Dẫu ngàn vạn dặm không xa,
Hai quê nhưng chỉ như là một thôi.
Sắt son chung thuỷ trọn đời,
Dâu hiền Rể thảo đẹp lời hiếu trung.
Bách niên phúc lộc trùng phùng,
Răng long đầu bạc mãi cùng bên nhau.
Dập dìu anh trước em sau,
Chung tay thêu dệt sắc màu nhân sinh.
Gia Lai kết nối Ninh Bình,
Đắm say hoà mạng lập trình tương lai.
Mượt mà trúc mã thanh mai,
Đơm hoa kết trái nối dài đường duyên.
Nguyễn Trần hai họ thoả nguyền.
Danh Gia vọng Tộc lưu truyền dài lâu.
Hội hôn rực rỡ sắc màu,
Mấy vần thơ gửi đến nhau chúc mừng.

VÇN TH¥ CHóC PHóC
Ho¹ th¬ b¸c NguyÔn Ngäc Th¹ch
Nguyễn Văn Thanh

Nhật-Nghiêm trọng nghĩa vẹn tình
Quản gì cách trở Ninh Bình-Gia Lai.
Khen thay lá thắm nối dài...
Ông Tơ bà Nguyệt những hoài mong thôi!
Những là xứng lứa vừa đôi,
Thương con cha mẹ nhận lời sui gia.
Cách ngàn dặm biết bao xa,
Gia Lai - Gia Viễn hai nhà một thôi.
Keo sơn gắn kết xây đời,
Một nhà Loan Phượng sáng ngời hiếu trung.
Trăm năm mơ khúc tương phùng,
Tình chồng nghĩa vợ khi cùng có nhau;
Một nhà nền nếp trước sau,
Vun trồng cây đức tươi màu nhân sinh.
Sáng danh rể thảo Ninh Bình,
Tiếng thơm hiếu hạnh dâu mình Gia Lai.
Xuân về khoe sắc đào mai,
Hoa thơm trái ngọt nối dài đường duyên.
Cháu con vẹn nghĩa phỉ nguyền.
Duyên tình Nghiêm-Nhật lưu truyền dài lâu.
Ngày vui thắm sắc tươi màu,
Lời vàng, ý ngọc tặng nhau đón mừng!Tr¨m n¨m h¹nh phóc

Mạc Khải Tuân
Ban Tôn Giáo Tỉnh Ninh Bình
ĐT: 098263047

CHÚC chờ hai họ kết thông gia,
MỪNG ngày thơ rượu thoả la đà.
NHẬT Nhật tân tân cao ước vọng,
NGHIÊM Nghiêm cẩn cẩn lặng cầu xa.
TRĂM đường âu cũng trời non nước
NĂM nắng thêm phần thắm nụ hoa.
HẠNH hiếu tâm trung cho  trái ngọt,
PHÚC duyên con cháu, đẹp hai gia.

                                               Ninh Bình 10/9/2010


         C¶m mõng
Chó M¹c Kh¶i Tu©n tÆng th¬ !                                
                                        NguyÔn V¨n Thanh

Cảm động hai nhà nối kết gia,
Mừng thơ với rượu tạo men đà.
Chú cho các cháu niềm hy vọng,
Mạc chọn hai nhà thoả chữ xa.
Khải sắc non sông thời hội nhập,
Tuân theo trời đất sớm cho hoa.
Tặng câu năm nắng... lời châu ngọc,
Thơ sáng ân tình, đẹp nghĩa gia.

                                   Ninh Bình 10/9/2010


Tr¨m n¨m h¹nh phóc
  
Phạm Ngọc Phu
Phường Vân Giang - TP. Ninh Bình
ĐT:01669666057

CHÚC tình các bạn kết liên gia,
MỪNG trẻ yêu nhau được tạo đà.
NHẬT nhớ Sài Gòn bao tháng đợi,
NGHIÊM mong Hà Nội những ngày xa.
TRĂM chờ ngàn đợi cây sinh trái,
NĂM ngóng mười trông nụ nở hoa.
HẠNH ngộ nhân duyên xuân thắm đượm
PHÚC nhà ơn ấy ở liên gia.

                                      Ninh Bình ngày 15 .10.2010
     
Tr¨m n¨m h¹nh phóc
 
Phạm Ngọc Phu
Phường Vân Giang - TP. Ninh Bình
ĐT:01669666057

CHÚC cảnh hai nhà như nhất gia,
MỪNG duyên đôi lứa rượu la đà.
NHẬT trai xây dựng - không nề khó
NGHIÊM gái ngoại thương- chẳng quản xa.
TRĂM suối, ngàn đèo - ngời sắc nắng,
NĂM châu, bốn biển - rực màu hoa.
HẠNH Công Dung kết Hiền Tài Đức
PHÚC Lộc Khang Ninh Thọ đáo gia.

                                       Ninh Bình ngày 15 .10.2010

Tr¨m n¨m h¹nh phóc
( Dĩ đề vi thủ )

Lê Văn Khoái
21 Đường Hoàng Diệu - Phố Tây Sơn 3,
Phường Thanh Bình - Thành phố Ninh Bình

CHÚC cả hai nhà đẹp đạo gia,
MỪNG đôi Loan Phượng vững thêm đà.
NHẬT vui duyên mới không nề khó,
NGHIÊM đẹp tình đời chẳng quản xa.
TRĂM ý giao lưu mừng sắc thắm,
NĂM vần xướng hoạ đón xuân hoa.
HẠNH vui chúc tụng lời châu ngọc,
PHÚC lộc Trời ban đáo tại gia.
               
                                                      Ninh Bình  10.2010Tr¨m n¨m h¹nh phóc

 Lê Văn Khoái
21 Đường Hoàng Diệu - Phố Tây Sơn 3,
Phường Thanh Bình - Thành phố Ninh Bình

DUYÊN Trời đưa đến lễ nghi gia,
CÀNG nặng lòng son ắt vững  đà.
THẮM nghĩa thắm tình không ngại khó,
CHỮ  tài chữ đức chẳng nề xa.
HIẾU cùng Gia tộc tươi đài lộc,
TRUNG với Quê hương thắm nụ hoa.
CÀNG thấy dâu hiền cùng rể thảo,
NỒNG tình son sắt xứng danh gia.

                                    Ninh Bình  10.2010
    

 
           

Chóc mõng h¹nh phóc
( Thơ lục bát khoán thủ )

Lê Văn Khoái
Bút danh Thanh Bình
Thành phố Ninh Bình

CHÚC tình Trần-Nguyễn đẹp duyên,
MỪNG cho Loan Phượng phỉ nguyền sánh đôi.
HAI nhà chung một ý rồi,
CHÁU con ríu rít, bồi hồi vẻ xuân.
NHẬT thì công tác chuyên cần,
NGHIÊM cùng góp sức, thêm phần giàu sang.
UYÊN tô thắm đẹp mộng vàng,
ƯƠNG mùa xuân chín đời càng đẹp tươi.
XÂY tình phu phụ sáng ngời,
ĐẮP nền hạnh phúc cho đời nở hoa.
MỐI duyên đẹp tựa bài ca,
TÌNH Nhà, nghĩa Nước mặn mà cả hai.
TRĂM ngàn vẻ đẹp trúc mai,
NĂM qua tháng lại càng dài sắc xuân.

                    Mõng lÔ thµnh h«n


Lê Văn Khoái
Thành phố Ninh Bình

Nhật Nghiêm quê ở hai miền
Bắc Nam, giờ đã nên duyên vợ chồng.
Bấy lâu thầm những ước mong,
Rể hiền Dâu thảo đẹp lòng mẹ cha.
Trên vì Nước, dưới vì Nhà
Chữ Trung chữ Hiếu mặn mà cả hai.
Một nhà sum họp trúc mai,
Càng sâu nghĩa ái, càng dài nguồn ân.
Cho tình thân lại thêm thân,
Trồng cây đắp nấm vườn xuân mượt mà.
Mừng ngày kết trái đơm hoa,
Niềm vui hạnh phúc hai nhà hưởng chung.
Xa xôi xin chớ ngại ngùng,
Đường xa, xa mấy nhưng lòng không xa.
Trọn tình vẹn nghĩa thông gia,
Ấy là nghĩa trọng, ấy là tình sâu.
Tiệc vui ta nắm tay nhau,
Tiệc mừng xin đợi năm sau tin mừng

                                                 Ninh Bình  10/2010

CHóC MõNG H¹NH PHóC
HAI CH¸U MINH NHËT-MINH NGHI£M

Trịnh Bột & Thuý Niệm
53 Đ2 - Phúc Lộc - Phúc Thành
Thành phố Ninh Bình.

... Phúc nhà Phật độ cho đôi trẻ,
Vượt non ngàn chẳng nệ phong sương.
Tơ duyên nồng thắm yêu thương,
Thoả lòng ước nguyện bước đường công danh.
*
... Cháu MINH NHẬT thành danh Hà Nội,
Cháu MINH NGHIÊM tu nghiệp Sài Gòn.
Thuỷ chung lòng dạ sắt son,
Ân Thiên - Lộc Tổ - Gia môn vui vầy.
*
... Đất Ninh Bình đẹp thay trang sử,
Miền An Khê thượng võ lưu đời.
Hai nhà hạnh phúc vui tươi,
Mừng con, đón cháu thăm chơi… ông bà.

... Nghĩa tình hai họ thông gia,
Ngày càng gắn bó hiệp hoà nêu gương:
Gia phong, Đạo lý, Cương thường,
Sáng danh Tiên Tổ ngát hương hoa đời.
*
Trăm xuân tình nghĩa sáng ngời …

                                      Ninh Bình  07.11.2010

    
Tr¨m n¨m h¹nh phóc

Đặng Thị Thâm
Mẫu thân Trần Minh Nghiêm
Xã Cư An (An Khê - Gia Lai)
ĐT: 0593832060

CHÚC cành phước lớn đáo muôn gia,
MỪNG rỡ tình sâu nghĩa đậm đà.
NHẬT thảo đức tâm thân quyến cận,
NGHIÊM hiền hiếu hạnh tiếng thơm xa.
TRĂM ngàn ý đẹp mong trao gửi,
NĂM bảy lời hay ước tỏ ra.
HẠNH nguyện Nguyễn Trần thêm gắn bó
PHÚC lai con cháu trổ vinh hoa.
     
                                                     Cư An, 10.2010


          
Bëi duyªn x­Ưa

Đặng Thị Thâm
Mẫu thân Trần Minh Nghiêm
Xã Cư An (An Khê - Gia Lai)
ĐT: 0593832060

Hẳn bởi duyên xưa kết Nguyễn-Trần
Khiến lòng đôi trẻ trỗi tơ ngân.
Núi rừng cách trở không nao núng,
Sông biển thênh thang chẳng ngại ngần.
Tình thấu lòng cha se tấc dạ,
Nghĩa thông ý mẹ sót ngàn phân.
Chắp đôi cánh nhạn tung mây gió,
Trăm ý đường xa lại thấy gần.

                     Cư An, 10.2010
Ngh×n x­a cho ®Õn ngµn sau

Ng­êi yªu nhau ®Ó dÖt thªu ©n tình
 


Bëi duyªn xƯa
Hoạ tặng - Sui gia,
        NguyÔn V¨n Thanh

Thương trẻ Ông Tơ lại xuống Trần
Lễ mừng đón rước sáo đàn ngân.
Đèo cao thử sức lòng không đổi,
Biển rộng thi gan dạ chẳng ngần.
Nghĩa mẹ sinh thành khôn báo đáp,
Tình cha vời vợi khó chia phân.
Nhân duyên Nghiêm-Nhật âu trời định,
Lòng đã tin yêu mấy cũng gần.

                          Ninh Bình 21. 10 . 2010


     
Tr¨m n¨m h¹nh phóc

Nguyễn Huy Thàng
Bút danh: Lương Dân (82 tuổi)
Câu LB Thuý Sơn - Ninh Bình

CHÚC Trần- Nguyễn tộc đẹp sui gia,
MỪNG rỡ an khang đẩy mạnh đà.
NHẬT rể đức tài bao ước hẹn,
NGHIÊM dâu hiền thục nết vươn xa.
TRĂM xuân xây dựng đôi bờ nối,
NĂM tháng vun trồng kết nụ hoa.
HẠNH ngộ chữ tòng xe chỉ thắm,
PHÚC dày nghĩa cả nối tình gia.

                          Ninh Bình ngày 02.11.2010


CHóC MõNG H¹NH PHóC
HAI CH¸U NHËT NGHI£M
           
Nguyễn Huy Thàng
Bút danh: Lương Dân
Câu LB Thuý Sơn - Ninh Bình

Uyên ương Nghiêm Nhật một bài ca,
Phận đẹp duyên ưa xứng nếp nhà.
Tứ Đức luyện rèn danh vượt trội,
Tam Tòng giữ trọn tiếng ngân xa.
Hiếu Trung tôi rũa vui lòng mẹ,
Đạo Lý dùi mài thoả ý cha,
Khóm Huệ đâm chồi thơm mát cội,
Giàn Lan nhuỵ thắm nức hương xa.

                          Ninh Bình ngày 02.11.2010
    


Khuyªn con

Hoạ thơ bác Nguyễn Huy Thàng 

CLB Thuý Sơn Ninh Bình
                                               
NguyÔn V¨n Thanh        
                                          
Nhật-Nghiêm được bác tặng thơ ca,
Duyên thắm trời xe đẹp đạo nhà.
Tứ đức- ba khuyên nên vững bước,
Tam tòng - má nhắc phải lo xa.
Hiếu trung - tạc dạ vui tình mẹ,
Đạo nghĩa - ghi lòng thoả ý cha,
Gieo hạt vun trồng cây vững cội,
Đến mùa kết trái nức hương xa.

                                    Ninh Bình, ngày 02.11.2010TRÇN - NGUYÔN DUY£N LµNH
(thủ vĩ ngâm)

 Nguyễn Thị Bình
P205 Nhà A3,
Làng Quốc tế Thăng Long
Dịch Vọng, Cầu Giấy - Hà Nội
ĐT:  0982 182 046

Hai nhà Trần Nguyễn xứng sui gia,
Nam Bắc giao duyên thật thuận đà.
Gái lịch non thề không quản ngại,
Trai thanh biển hẹn chẳng hề xa.
Một ngày cầm sắt cao như núi,
Trăm tuổi đá vàng đẹp tựa hoa.
Bè bạn xa gần mừng chúc tụng,
Hai nhà Trần Nguyễn xứng sui gia.
                       


Chóc mõng hai hä
(Thủ Vĩ Ngâm)


Nguyễn Đức Hùng
SN 08 - Ngách 49/30 - Trần Cung 
Cầu Giầy - Hà Nội.
ĐT: 0975.270.074

Hai nhà Trần - Nguyễn kết sui gia,
Nghiêm - Nhật cử nhân bước thuận đà.
Xây dựng tương lai trai dốc sức,
Ngoại thương sự nghiệp gái vươn xa...
Hiên Mai khoe sắc ươm chồi nụ,
Sân Quế đượm nồng nở rộ hoa.
Trái ngọt sinh sôi nhờ ấm gốc,
Hai nhà Trần - Nguyễn kết sui gia.
Tr¨m n¨m h¹nh phóc

 Đoàn Tiến Lưu -1930
123 A ngõ 87, Tam Trinh ,
Hoàng Mai - Hà Nội
ĐT:0436336251

CHÚC họ Nguyễn - Trần kết đại gia,
MỪNG tình đôi lứa đã thông đà.
NHẬT trai, rể thảo nơi hy vọng,
NGHIÊM gái, dâu hiền chốn cách xa.
TRĂM tuổi thắm tươi ngời đất nước,
NĂM dài nồng thắm đượm tài hoa.
HẠNH ngôn trong sáng đời thông thoáng
PHÚC lộc cháu con hai đại gia.
                                                                                     
                                Hà Nội  09.12.2010


Tr¨m n¨m h¹nh phóc
(Khoán thủ câu)

Hồng Đức (Phạm Hữu Do)
Tổ 9, khu phố 1, P. Quang Trung
Thành phố Quy Nhơn - Bình Định

CHÚC hai dòng họ hoá thân gia,
MỪNG mối tơ duyên được thuận đà.
NHẬT ở Thủ đô từng quen biết,
NGHIÊM về Phố Bác cũng không xa.
TRĂM ngàn chớ phụ câu sơn hải,
NĂM tháng đừng phai thuở đuốc hoa.
HẠNH lắm! Nguyễn Trần son sắt dạ,
PHÚC sao! Hòe quế sớm tăng gia.

                                            Quy Nhơn -  31/10/2010
 


Tr¨m n¨m h¹nh phóc
(Hoạ đảo vận)

Có câu Kiều:
“Duyên đằng thuận nẻo gió đưa”

Lê Duy Sang
Thôn Đoài - Tam Giang
Yên Phong - Bắc Ninh

Duyên đằng thuận nẻo gió đưa xa,
Kết tóc xe tơ gửi lẵng hoa.
Nghiêm-Nhật vui ngày cau sáu bổ,
Nguyễn-Trần đằm thắm kết thông gia.
Trăm năm hạnh phúc thơ xin hoạ,
Một buổi nên duyên chữ đậm đà.
Thiên địa quý nhân vui trợ giúp,
Mừng ngày song hỷ của hai gia!

                                          Bắc Ninh 10.2010Nèi dßng thÕ gia

Lê Duy Sang
Thôn Đoài- Tam Giang
Yên Phong - Bắc Ninh

Yêu nhau từ buổi đầu gặp gỡ,
Em thẹn thùng mắc cỡ làm duyên.
Em là thục nữ thuyền quyên,
Anh như lãng tử quê miền hai Vua.
Từ gặp gỡ thi đua hẹn ước,
Hẹn đợi khi tháng tốt ngày lành,
Hạt cau đỏ lá trầu xanh,
Cơi trầu cánh phượng kết thành lứa đôi.
Sớm nhấp tửu, se tơ Nguyệt Lão,
Chiều thưởng trà, kết dải lụa hồng,
Trai tài gái đảm chung lòng,
Trăm năm hạnh phúc nối dòng thế gia.

                                             Bắc Ninh 10.2010


R¹ng phong gia

Bác Nguyễn Quốc Hậu
Xã Hồng Thành
Yên Thành - Nghệ An
ĐT: 038 3681951.

Mai rồi hai cháu rạng phong gia,
Tình nghĩa hương thôn thắm đượm đà.
Minh Nhật hiền từ lời toả khắp,
Minh Nghiêm hiếu nghĩa tiếng lan xa.
Tương lai hứa hẹn sây bông nhụy,
Hạnh phúc ngày càng ngát nụ hoa.
Xây dựng - Ngoại thương bền ý chí,
Mai rồi hai cháu rạng phong gia.

                            Hồng Thành, 02.11.2010§Ñp nÕt gia
                       
Bác Nguyễn Quốc Hậu
Xã Hồng Thành - Yên Thành - Nghệ An
ĐT: 038 3681951.


MINH NHẬT-MINH NGHIÊM  đẹp nết gia,
Ngoại thương - Xây dựng mạnh thêm đà.
Dâu hiền xử thế tình lai láng,
Rể thảo đối nhân nghĩa ngát xa.
Hôn lễ hai nhà vang tấu nhạc,
Tình duyên đôi lứa rực đài hoa.
Chúc mừng hạnh phúc luôn nồng ấm,
MINH NHẬT-MINH NGHIÊM  đẹp nết gia.

                                         Hồng Thành, 02.11.2010®ÑP DUYªN

Nguyễn Trung Hậu
                   (HOÀI NHÂN)
Trung Thành - Phước Lộc
Tuy Phước - Bình Định.
Hội viên CLB UNESCO thơ Đường VN.
ĐT:056.384 8646.

TRAI nghề Xây Dựng - nếp nề gia,
TÀI trí hiến dâng vẫn mượt đà.
GÁI Ngoại Thương - An Khê gợi cảm
SẮC hồng xuân - Đất võ vang xa.
ĐẸP đôi lứa kết tình Mai Trúc,
DUYÊN đời đời nối nghĩa bướm hoa.
GIAI điệu trăm năm tràn hạnh phúc,
NGẪU nhiên rạng rỡ cái phong gia.
                 
                    
Chóc mõng h«n lÔ


Đức Anh
An Ngãi - Nhơn Hưng
An Nhơn - Bình Định
ĐT: 0563.626.691

Nguyệt lão se săn sợi chỉ hồng,
Chúc mừng Nghiêm- Nhật nụ đơm bông.
Sui gia - giữ trọn tình son sắt,
Lưỡng tộc - lưu niềm nghĩa núi sông.
Gái sắc - Trai tài chung ý hợp,
Dâu hiền - Rể thảo toại lòng trông.
Hạnh thơm trải khắp trời thân mến,
Lễ giáo chu toàn - Rạng Tổ tông!.


chóc mõng nhËt - nghiªm
Tr¨m n¨m h¹nh phóc!


Lê Nguyên Tứ
Thôn 7- Xuân Hoà
Nam Đàn - Nghệ An

Chúc lộc tài  hai nhà kết gia,
Mừng an khang họ tộc tăng đà.
Nhật! Hoa lư, rể trai hiền thảo,
Nghiêm! đất võ, dâu nữ tiếng xa.
Trăm nhớ, ngàn thương từng hẹn ước,
Năm qua, tháng lại đẹp như hoa.
Hạnh nhân quả ngọt đời ghi tạc,
Phúc đức cháu con nghĩa kết gia.
     
Chóc mõng t©n h«n

BẢO HỒ - (Hồ Văn Hùng)
736 Hùng Vương-Thành phố Quy Nhơn
ĐT:056.384 8646.

CHÚC song hỷ đẹp rạng nghi gia,
MỪNG Nguyễn-Trần nay mãi thắm đà.
NHẬT vượt Vũ Môn - Rồng gặp hội,
NGHIÊM bay Vườn Thuý - Phượng vang xa.
TRĂM lời khen tặng trai anh tuấn,
NĂM   vận ngợi ca  gái sắc hoa.
HẠNH toả vườn xuân hương bát ngát,
PHÚC lành đôi trẻ, phước hồng gia.
*
*          *
CHÚC đôi Oanh-Yến phước hồng gia,
MỪNG xứng lứa đôi chẳng ngại xa.
NHẬT sẽ xứng danh  trang tuấn kiệt,
NGHIÊM luôn nhân hậu bậc tài hoa.
TRĂM thương ngàn nhớ tròn chung thuỷ,
NĂM tháng chờ mong vẹn thắm đà.
HẠNH ngộ Trúc Mai xinh ngõ hạnh,
PHÚC lai con cháu rạng nghi gia.

TRĂM NĂM HNH PHóC

NGỌC BÂN
Nguyễn Thị Ngọc Bân
736 Hùng Vương-Thành phố Quy Nhơn
ĐT:056.384 8646.

CHÚC cháu sớm thành bậc đại gia,
MỪNG đôi tài sắc tiến thêm đà.
NHẬT mơ Xây dựng công ty mới,
NGHIÊM mộng Ngoại thương vượt tuyến xa.
TRĂM vạn lời khen trai tuấn tú,
NĂM vần ca ngợi gái tài hoa.
HẠNH Nhân Tín Nghĩa luôn tâm niệm,
PHÚC Đức trùng lai rạng quý gia.
      *
*          *
CHÚC cháu bước lên bậc đại gia,
MỪNG uyên ương sớm - rộ tài hoa.
NHẬT xây biệt thự - chân trời mới,
NGHIÊM chiếm thị trường-vượt biển xa.
TRĂM ngóng ngàn trông cây trĩu quả,
NĂM chờ, mười đợi nụ đơm hoa.
HẠNH nguyên là gốc người nhân đức,
PHÚC lộc Tổ Tiên lưu hậu gia.


Mõng song hû
(khoán thủ)

Ninh Bình Dinh
Trinh Phú, Gia Thịnh - Gia Phú
Gia Viễn - Ninh Bình
ĐT: 0101698296203.

CHÚC anh, chúc chị khéo sui gia,
MỪNG lứa đôi xinh đẹp thuận đà.
NHẬT - nhật luân thường luôn hướng tới,
NGHIÊM - nghiêm tứ đức gái lo xa.
TRĂM ngàn nghĩa Rể mong tròn hiếu,
NĂM tháng tình Dâu sớm trổ hoa.
HẠNH kiểm cháu con luôn giáo dưỡng,
PHÚC nhà, lộc nước thắm sui gia.

                             Ninh Bình 22.11.2010
Mõng song hû
(khoán thủ)

Ninh Bình Dinh
Trinh Phú, Gia Thịnh - Gia Phú
Gia Viễn - Ninh Bình
ĐT: 0101698296203.

Chúc cho hai họ kết tình gia,
Mừng  lứa hợp duyên tiếp  thuận đà.
Minh Nhật luân thường ngời ý đẹp,
Minh Nghiêm tứ đức sáng trời xa.
Trăm  nghĩa lo tròn cho chữ hiếu,
Năm  tình sao vẹn một đời hoa.
Hạnh ngộ nhân duyên bao ước hẹn,
Phúc  nhà, lộc nước thắm sui gia.


                                    Ninh Bình 22.11.2010


Mõng thµnh h«n

Huỳnh Văn Phước
Bút hiệu: Như Võ
Trung Thành, Phước Lộc,
Tuy Phước, Bình Định
ĐT: 0936666044.

CHÚC cho Trần-Nguyễn kết sui gia,
MỪNG nghĩa Trúc-Mai luôn giữ đà.
NHẬT rể thảo hiền lòng hiếu thuận,
NGHIÊM dâu đức hạnh dạ vang xa.
TRĂM năm nồng thắm duyên cầm sắt,
NĂM tháng đượm tình nghĩa sắc hoa.
HẠNH ngộ vươn cành cây trĩu quả,
PHÚC phần cháu chắt, hợp sui gia.

Bình Định 2.11.2010

1- NhËN TIN VUI

Huỳnh Văn Phước
Bút hiệu : Như Võ

Nhận được tin vui thật bất ngờ,
Vội vàng giấy bút hoạ vần thơ.
Thành hôn trai trưởng mừng khôn xiết,
Lời chúc chân tình đến bạn thơ.

2- THµNH H«N

- Huỳnh Văn Phước
- Bút hiệu: Như Võ

Thành hôn trai trưởng bạn thơ tôi,
Nguyệt Lão xe tơ buộc sẵn rồi.
Thân tộc hân hoan mừng lễ cưới,
Sui gia phấn khởi chuốc ly mời.
Nhật Nghiêm dâu rể xe hoa đón,
Bè bạn rượu trà thỏa thích chơi.
Hai chữ Tao Khang tình nghĩa trọng,
Sống chung đến tóc bạc da mồi.
                                 Quí Thu Canh Dần -2010

         


Chóc mõng h¹nh phóc

Ngọc Hoà
Bút danh: Thanh Tâm
Thành phố Ninh Bình

CHÚC họ Nguyễn-Trần ngát thế gia,
MỪNG đôi Loan Phượng đẹp cao đà.
NHẬT se chỉ thắm tìm hương ngát,
NGHIÊM kết tơ hồng chọn rể xa.
TRĂM nhớ ngàn thương Đào nẩy nụ,
NĂM chờ tháng đợi Cúc đơm hoa.
HẠNH nhân duyên kết tình xuân đẹp
PHÚC hồng Nguyệt Lão gửi toàn gia.Mõng duyªn loan ph­îng

Ngọc Hoà
Bút danh: Thanh Tâm
Thành phố Ninh Bình
Chúc mừng Hạnh phúc gia đình
Mừng duyên Loan Phượng thắm tình đẹp đôi
Đẹp như sen nở hồng tươi,
Nụ khoe sắc thắm dưới trời mưa xuân.
Đẹp như trăng sáng đêm rằm
Hoa Ban sườn núi, vầng hồng ban mai
Nhật-Nghiêm gái sắc trai tài
Xe tơ kết tóc duyên hài trăm xuân
Thuỷ chung thắm nghĩa ái ân
Đào Mai nẩy lộc tới tuần đơm hoa
Tộc gia Trần-Nguyễn một nhà
Keo sơn gắn bó chan hoà niềm vui...
             

Chóc mõng

Đặng Thuật
Thôn Phú Mẫn - TT Chờ
Yên Phong - Bắc Ninh
ĐT: 01678.322.412
       0241.3860.043.

Chúc mừng Minh Nhật-Minh Nghiêm,
Trăm năm kết tóc nên duyên thiếp chàng.
Nhật họ Nguyễn, Nghiêm họ Trần
Hai nhà nay chẳng ngại ngần xa xôi.
Ba năm duyên đắp tình bồi,
Sáng danh chữ hiếu, đẹp lời ý nhân.
Tình xưa duyên đẹp Châu Trần(1),
Ông Tơ nay lại dành phần Nhật-Nghiêm.

Trăm năm hạnh phúc vững bền !

                                                   Bắc Ninh 10.2010
--------------------------------------
(1) Châu Trần  -Điển tích Trung Quốc 
 Trong Truyện Kiều Nguyễn Du có câu:
“ Thực là tài tử giai nhân
Châu Trần còn có Châu Trần nào hơn”

           HîP ®«I TIM xøNG SUI GIA
(thuận nghịch độc)

Hồ Huy Hoàng
Thôn Đại Tín, Phước Lộc,
Tuy Phước, Bình Định
ĐT: 01265349378.

Tim đôi hợp mộng xứng sui gia,
Bén mối tơ duyên sống đượm đà.
NGHIÊM thảo -Ngoại thương toan tính giỏi,
NHẬT hiền - Xây dựng liệu lo xa.
Liêm thanh trí đức ngời tình nghĩa,
Khiết bạch tâm hồn đẹp bướm hoa.
Êm ấm Phụng Loan đời hạnh phúc,
Thêm nhiều khăng khít … xứng sui gia.

                                                       Bình Định 31.10.2010.Chóc phóc
(thủ vỹ ngâm )

Tân Thánh (Trần Hoá)
96/9 Nguyễn Huệ - TP Quy Nhơn
Bình Định
ĐT: 01678790712.

Chúc mừng Nghiêm - Nhật phúc nên gia,
Nguyệt Lão xe duyên mối thuận đà.
Cánh thiệp loan tin vào ngõ hẹp,
Vần thơ tung cánh đến phương xa.
Tình giăng bể ái tình say bướm,
Mộng trải đường xuân mộng nở hoa.
Hai họ chạm ly trao ánh mắt,
Chúc mừng Nghiêm - Nhật phúc nên gia.
                                                           
                                     Bình Định 31.10.2010.

            
Lêi nguyÒn ­íc m¬
(Tung hoành khoán thủ)

Tân Thánh (Trần Hoá)
96/9 Nguyễn Huệ - TP Quy Nhơn
Bình Định
ĐT: 01678790712.

Chúc mừng chén rượu giao duyên,
Nhật - Nghiêm giữ trọn lời nguyền ước mơ

CHÚC lễ thành hôn thoả đợi chờ,
MỪNG ngày Nguyệt Lão kết đường tơ.
CHÉN vàng chú rể đưa vào bến,
RƯỢU ngọc cô dâu tiếp cập bờ.
GIAO mộng uyên ương say ngọn bút,
DUYÊN, tình cầm sắt dựng hồn thơ.
NHẬT xây tổ ấm ươm chồi quế,
NGHIÊM GIỮ TRỌN LỜI NGUYỀN ƯỚC MƠ.
                                                         
                              Bình Định 31.10.2010.


  

Mõng h«n lÔ nhËt nghiªm

Tạ Xưởng
37/3 Phạm Xuân Hoà
TP Quảng Ngãi.
ĐT: 055.3710944.

CHÚC cùng hai họ kết thông gia,
MỪNG rể dâu con tiếp nối đà.
NHẬT nguyệt sáng soi đôi lứa trẻ,
NGHIÊM đường ưu ái tận ngàn xa.
TRĂM bầu rượu thắm say hôn lễ,
NĂM sắc mây hồng lộng áo hoa.
HẠNH nguyện chu toàn câu song hỷ,
PHÚC thay Trần-Nguyễn đẹp thông gia.

TP. Quảng Ngãi   05.11.2010.Chóc nhËt - nghiªm
H¹nh phóc

Tạ Xưởng
37/3 Phạm Xuân Hoà
TP Quảng Ngãi.
ĐT: 055.3710944.

CHÚC cho tân hữu Nguyễn-Trần gia,
MỪNG cả nhà trai gái có đà.
NHẬT cung “Đoài” hướng tìm dâu quí,
NGHIÊM ở “Ly” phương đón rể xa.
TRĂM nguồn sông biển:“Kim sinh Thuỷ”
NĂM chữ “thuận hành”  nụ nở hoa.
HẠNH đức trang đầu duyên ngẫu hợp,
PHÚC hoà Phu Phụ rạng danh gia.
                                                                         TP. Quảng Ngãi  05.11.2010


-----------------------------------------------
- Minh Nhật sinh năm 1983 - năm Quý Hợi:
  Đại hải Thuỷ, cung Đoài;
- Minh Nghiêm sinh năm 1985- năm Ất Sửu:
  Hải trung Kim, cung Ly.
  Xin nương đó mà tiếp vận…Mõng lÔ thµnh h«n vµ vu quy
Cña hai nhµ trÇn - nguyÔn


Sơn Nhân
82 - Nguyễn Thái Học
TP. Tam Kỳ - Quảng Nam

Mừng anh trọn vẹn kết sui gia,
Hai họ gia phong tiến thuận đà.
Mượn vận đưa tin dù vạn dặm,
Hoà vần kính chúc dẫu ngàn xa.
Trăm năm hạnh phúc tươi đài ngọc,
Muôn thuở sắt cầm thắm nhụy hoa.
Đáp lễ phương Nam thơ hoạ chúc
Nhân ngày đại hỷ gởi tham gia.Mõng hai hä t©m ®ång


Đăng Tâm
182/1 Đường 21-8  Phan Rang
Ninh Thuận

MONG kết chung đường giữa nhị gia,
CẦU duyên Nguyệt lão nối thêm đà.
TRẦN - loan hiếu đễ gìn thơm thảo,
NGUYỄN - phượng hiền hoà giữ thắm xa.
HAI tỉnh một lòng trăm lối mộng,
HỌ hàng nhất dạ vạn lời hoa.
TÂM thành chúc gửi tình miên viễn,
ĐỒNG kính mừng nhau kết nghĩa gia.

Th«ng nghÞ hû


Vũ Phương
176 Trần Quý Cáp -
TP Tam Kỳ - Quảng Nam

Chúc mừng hai họ - Thế danh gia.
Mừng Nguyễn - Trần - Thông nghị đậm đà.
Nhật thảo trai tài - Danh tử hiếu.
Nghiêm hiền gái sắc - Nguyệt hằng sa.
Trăm ngàn thi phú - ngời vương miện.
Năm tháng duyên tình - đẹp dáng hoa.
Hạnh ngộ tương phùng - xa kính gởi.
Phúc đầy - Lộc rộ - hảo sui gia.


Tr¨m n¨m h¹nh phóc

Võ Công Trận (TRỌNG CÂN)
64 Đống Đa,P4,
TP. Mỹ Tho - Tiền Giang
ĐT: 01204904582
             
Buổi hai đàng hiệp nhất gia
Chúc mừng Nghiêm Nhật thuận hoà trăm năm

I.

CHÚC buổi hai đàng hiệp nhất gia,
MỪNG vui tuổi trẻ bước chung đà.
NGHIÊM - Trần tứ đức nơi thành lạ,
NHẬT - Nguyễn tam cang chốn phố xa.
THUẬN ý đường đời luôn thắng lợi,
HOÀ tâm cuộc sống mãi thăng hoa.
TRĂM xuân ước mấy lần mai nở,
NĂM tháng lộc tài cứ đáo gia.

Tr¨m n¨m h¹nh phóc

Võ Công Trận (TRỌNG CÂN)
64 Đống Đa,P4,
TP. Mỹ Tho - Tiền Giang
ĐT: 01204904582

KÍNH bài thơ tặng đến thi gia,
MỪNG lễ tân hôn sắp tới đà.
TRẦN nữ dâu hiền đâu ngại cách,
NGUYỄN nam rể thảo chẳng nề xa.
TÌNH Nghiêm - hiệp lựa cho tươi sắc,
DUYÊN Nhật - đồng tâm đợi nở hoa.
CHẶT dạ trăm năm chung thuỷ vẹn,
BỀN lòng tạo dựng đẹp tư gia.

                                          Mỹ Tho 15.11.2010


Mõng h¹nh phóc

Đặng Quốc Sỹ
Tiên Hoà - Nhơn Hưng
An Nhơn- Bình Định
ĐT: 0968.302.636

I.
Chúc đến hai nhà Trần - Nguyễn gia,
Mừng cho đôi trẻ... nước sông Đà.
Nhật hiền trai quý càng danh vọng,
Nghiêm thảo dâu cưng mãi tiếng xa.
Trăm tuổi vẹn toàn hai tộc họ,
Năm thường gìn giữ một đời hoa.
Hạnh dung lễ trí luôn chung thuỷ,
Phúc thọ khang an đến quý gia.
II.
Trần - Nguyễn hai nhà nghĩa kết gia,
Ngọt ngào trôi chảy nước sông Đà.
Rể hiền Minh Nhật luôn danh vọng,
Dâu thảo Minh Nghiêm mãi tiếng xa.
Ước hẹn vuông tròn ba hạ chẵn,
Chung tình gắn bó một đời hoa.
Chúc mừng hai cháu cùng vui vẻ,
Hạnh phúc keo sơn mãi đến già.
MÃI ĐẸP NHƯ TÂN

Diệp Tú
182/1 - Đường 21.8
Phan Rang

Tiệc vui đông đủ bạn bè thân,
Hai họ nâng ly cạn mấy tuần.
Nhạc tấu trường ca - duyên bách tuế,
Thơ mừng liên khúc - nghĩa thanh vân.
Cha khuyên muôn chữ gìn cây đức,
Mẹ dặn bao điều giữ cội nhân.
Hạnh phúc chung tay xây sự nghiệp,
Ngày mơ, tháng mộng đẹp tình xuân.Phóc gia giai


Châu Quế
Thành phố Tam Kỳ
 Quảng Nam

Chúc mừng hai họ kết sui gia,
Nam Bắc nên duyên - nghĩa đậm đà.
Dâu rể thảo hiền son sắt dạ,
Thông sui kính quý quản chi xa.
Tư mùa tươi thắm hoà non nước,
Ngày tháng xanh rờn hẹn sắc hoa.
Đào hạnh hẳn rằng tuôn trái ngọt,
Với đời bền mãi phúc giai gia.Chóc mõng t©n h«n


Đình Bá
68 Hai Bà Trưng ,
Tổ 5, Phường Tây Sơn
Thị xã An Khê - Gia Lai
ĐT : 0593532077

VẸN nghĩa xướng tuỳ (1) vững thất gia,
TOÀN tâm hợp sức - sức thêm đà.
HẠNH gieo giống thiện hương lan khắp,
PHÚC cấy mầm nhân lộc trải xa.
TƯƠNG xứng- vun trồng cho quả phúc,
KÍNH nhường- nét đẹp kết tinh hoa.
NHƯ vừng Nhật Nguyệt soi tâm thức,
TÂN  tiến tài bồi đẹp lưỡng gia.                                                    
                                                  16.11.2010

-----------------------------------------
(1) Thành ngữ: “Phu xướng, phụ tuỳ”: chồng nói vợ nghe.
- Quan niệm nho giáo cho là người phụ nữ phải luôn luôn phục tùng người chồng.Kho¸n thñ


   Võ Thành Long
    195 - Trần Phú - Bình Định
    An Nhơn - Bình Định

Chúc cho hai cháu thuận hoà gia,
Mừng kiếp ba sinh đã tiến đà.
Nhật muốn duyên lành hằng vẫn đẹp,
Nghiêm mong phận tốt mãi không xa.
Trăm phần hương thắm bền tơ tóc,
Năm sắc tình nồng thoả mộng hoa.
Hạnh trái vườn xinh thơm bát ngát,
Phúc tràn hai họ nghĩa suôi gia.

   


Kho¸n thñ


Ngọc Tánh - Nguyễn Thị Tánh
195 - Trần Phú - Bình Định
An Nhơn - Bình Định

Chúc Minh - Nhật kết hợp chung gia,
Mừng Nguyệt lão se tơ vững đà.
Nhật hợp duyên lành luôn gắn bó,
Nghiêm kề vai đẹp mãi không xa.
Trăm xuân trọn vẹn ngời hương sắc,
Năm đạo vuông tròn thắm tuổi hoa.
Hạnh đức thọ trường an hưởng lộc,
Phúc bền con cháu cả toàn gia.

Chóc mõng nghiªm - nhËt
T×nh nghÜa th¾m nång


Nguyễn Văn Dư
Vọng Nguyệt - Tam Giang
Yên Phong - Bắc Ninh
ĐT: 02413.880.652

Chúc đôi Nghiêm - Nhật chúc toàn gia,
Mừng tiểu đăng khoa bước chuyển đà.
Nghiêm đón duyên hồng ngời cốt cách,
Nhật âu yếm thắm ngại chi xa.
Tình đời sôi động qua năm tháng,
Nghĩa cử chan hoà đượm nét hoa.
Thắm thiết bên nhau xây cuộc sống,
Nồng nàn hạnh phúc rạng danh gia.Mõng thµnh h«n

Huỳnh Văn Phước
Thôn Trung Thành, xã Phước Lộc,
huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định
ĐT: 0936.666.044

CHÚC cho Trần - Nguyễn kết suôi gia,
MỪNG nghĩa Trúc - Mai luôn giữ đà.
NHẬT rể thảo hiền lòng hiếu thuận,
NGHIÊM dâu đức hạnh dạ vang xa.
TRĂM năm nồng thắm duyên cầm sắt,
NĂM tháng đượm tình nghĩa sắc hoa.
HẠNH ngộ oằn cành cây trĩu quả,
PHÚC phần cháu chắt hợp suôi gia.

Mõng thµnh h«n

Huỳnh Văn Phước
Thôn Trung Thành, xã Phước Lộc,
huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định
ĐT: 0936.666.044

I
NHẬN TIN VUI
Nhận được tin vui thật bất ngờ,
Vội vàng giấy viết hoạ vần thơ.
Thành hôn trai trưởng mừng khôn xiết,
Lời chúc chân tình đến bạn thơ.
II
Thành hôn trai trưởng bạn thơ tôi,
Nguyệt lão xe tơ buộc sẵn rồi.
Thân tộc hân hoan mừng lễ cưới,
Suôi gia phấn khởi chuốc ly mời.
Nhật - Nghiêm dâu - rể xe hoa đón,
Bè bạn rượu trà việc mọn chơi.
Hai chữ tào khang tình nghĩa trọn.
Sống chung đến tóc bạc, da mồi.


Vui ®ãn duyªn thÒ

Chu Đức Tính
Cầu Gạo - Yên Phụ
                           Yên Phong - Bắc Ninh
ĐT: 0241.388.2298

VUI cùng Trần - Nguyễn vững danh gia,
ĐÓN nghĩa phu thê chọn lựa đà.
NHẬT thẻ kỹ sư xây mộng điệp,
NGHIÊM bằng đại học ước mơ xa.
KẾT liên đôi cánh bền nguồn lộc,
TÓC quyện một lòng, vững suối hoa
DUYÊN phận trăm năm nuôi quả ngọc,
THỀ cùng hai họ mãi danh gia.


          


Vui duyªn míi

Chu Đức Tính
Cầu Gạo - Yên Phụ
                           Yên Phong - Bắc Ninh
                           ĐT: 0241.388.2298

Ông tơ bà nguyệt khéo se duyên,
Hai cháu hôm nay được kết nguyền.
Gái đảm tơ vương vờn bóng Nhật,
Trai tài quấn quýt giỡn hình Nghiêm.
Ninh Bình buổi sớm mây chen núi,
Bình Định ban trưa nắng dội thuyền.
Vườn đức gieo trồng cây trái ngọt,
Sang năm chắc hẳn có trai hiền.


ThuËn duyªn

Trần Trọng Thức
Thôn Đoài - Tam Giang
Yên Phong - Bắc Ninh
ĐT: 0913260140, 
CĐ: 02413860047

Hai miền Nam Bắc kết dâu gia,
Năng đến năng đi nghĩa đượm đà.
Ngày trước gả con đường muốn ngắn,
Bây giờ kén rể chẳng lo xa.
Thuận duyên hợp cảnh tươi đài ngọc,
Xứng lứa vừa đôi đẹp nụ hoa.
Chăm bón mai ngày cho quả ngọt,
Phúc dày bóng cả đẹp sui gia.Mïa h­¬ng chÝn

Nguyễn Việt Nga
Thôn Đoài - Tam Giang
Yên Phong - Bắc Ninh
ĐT: 0987.217.722

Dâu Nguyễn thảo hiền nếp thế gia,
Nửa anh em chọn tựa làm đà.
Vườn xuân nở rộ ngàn bông thắm,
Sự nghiệp vươn dài vạn dặm xa.
Minh Nhật công trình giàu ý tưởng,
Minh Nghiêm thương hiệu ngát duyên hoa.
Nền nhân gốc đức mùa hương chín,
Nhiễu phủ trang đời sáng thế gia.


Chóc duyªn cÇm s¾t

Nguyễn Việt Nga
Thôn Đoài - Tam Giang
Yên Phong - Bắc Ninh
ĐT: 0987.217.722

Nhật Nghiêm ươm nở cánh hoa duyên,
Thắp sáng dặm trường lửa trái tim.
Chung sức bạn đời lo sự nghiệp,
Độ cao nào sánh đỉnh niềm tin.

Song th©n thÞnh v­îng

Hoàng Công Huấn
Ban CN CLB thơ Mạo Khê
Đông Triều - Quảng Ninh.
CLB UNESCO thơ Đường luật VN

Tình thông gia hai nhà như một,
Nghĩa thâm giao chí cốt có nhau.
Trọn tình vẹn nghĩa trước sau,
Thông gia, thông cảm, thêm giàu tình thương.
Mong hai cháu là gương hiếu học,
Luôn giữ gìn chọn lọc tinh hoa.
Hai cháu tuy ở nơi xa,
Những ngàn cây số, tình ta vẫn nồng.
Nhớ bố mẹ vun trồng cây Đức,
Đó là nhờ hồng phúc Tổ Tiên.
Trai tài, gái sắc đôi bên,
Chồng Loan vợ Phượng dưới trên hài hoà.
Sài Gòn - Hà Nội bao xa,
Được về sum họp một nhà từ đây.
Gia đình vun vén dựng xây,
Họ Trần - Họ Nguyễn từ nay một nhà.
Bác xin viết tặng bài ca,
Và xin có một lẵng hoa chúc mừng.


Bµi ca chóc mõng

Hoàng Công Huấn
Ban CN CLB thơ Mạo Khê
Đông Triều - Quảng Ninh.
CLB UNESCO thơ Đường luật VN

Chúc mừng bạn Nguyễn Văn Thanh,
Có con trai trưởng  “Tác thành vu quy”.
Minh Nhật  đại học kỹ sư
Ngành nghề Xây dựng chính quy đàng hoàng;
Minh Nghiêm - Thương ngoại chính hàng ,
Có tài có đức... Nhật càng mến yêu.
Hai miền Nam Bắc sớm chiều,
Ba năm hứa hẹn, còn nhiều ước mơ.
Trăm ngàn “cú điện”, “bài thơ”,
Hai con hứa hẹn quyết chờ đợi nhau.
Khác nào trầu quyện với cau,
Mối tình chung thuỷ, trước sau vẹn toàn.
Vui xuân bác viết mấy hàng,
Mừng cho hai cháu ngày càng thắm duyên.
Họ hàng nội ngoại đôi bên,
Gia đình xã hội, dưới trên hài hoà.
Chờ ngày “kết trái đơm hoa”,
Bác xin viết một bài ca chúc mừng.Tr¨m n¨m t¹c mét
ch÷ ®ång tõ ®©y

Hoàng Công Huấn   
Ban CN CLB thơ Mạo Khê
Đông  Triều -Quảng Ninh
Hội viên CLB UNESCO Thơ Đường VN
Hội viên CLB sáng tác VHNT VN
ĐT: 0986.608.245

TRĂM nghìn lời hứa với “hai gia”,
NĂM tháng yêu nhau thật “được đà”.
TẠC trọn lời nguyền dù cách núi,
MỘT lòng son sắt - dẫu còn xa.
CHỮ tình nghĩa trọn, luôn nồng thắm,
ĐỒNG sức chung lòng, vẫn ngát hoa.
TỪ lúc yêu nhau càng phấn đấu,
ĐÂY là hồng phúc của “Liên gia”.


Chóc mõng nhËt - nghiªm
Tr¨m n¨m h¹nh phóc

 Toàn Diễn
 Khu Đoàn Kết - TT Mạo Khê
 Đông Triều - Quảng Ninh

CHÚC duyên TRẦN-NGUYỄN đẹp sui gia,
MỪNG mối xe tơ thấm đượm đà.
NHẬT đấng hào hoa lan sắc tỏa,
NGHIÊM nàng phong nhã ngát hương xa.
TRĂM xuân tuổi trẻ thể chung gối,
 NĂM tháng ngày tươi nguyện thắm hoa.
 HẠNH lộc an khang nhờ tổ nghiệp,
 PHÚC quang lưu đức kết sui gia.

   ®îi em vÒ
Tặng cháu Minh Nhật

BẢO HỒ - (Hồ Văn Hùng)
736 Hùng Vương-Thành phố Quy Nhơn
ĐT:056.384 8646.

Trăm nhớ ngàn thương trọn ước thề
Năm chờ tháng đợi thấy dài ghê.
Chỉ hồng Nguyệt lão - bền tơ tóc,
Một mối tình chung hẹn sớm về
Chữ hiếu đáp đền công dưỡng dục
Đồng tâm vun đắp vẹn tình quê
Làm cho rạng rỡ tương lai đến
Tin tưởng Nhật Nghiêm giữ nếp lề.

                                                             07.11.2010
ChuyÖn t×nh quª
Thân tặng hai nhà Trần Nguyễn

BẢO HỒ - ( Hồ Văn Hùng)
736 Hùng Vương-Thành phố Quy Nhơn
ĐT:056.384 8646.

Nguyệt Lão tài tình giỏi mối mai,
Thanh quê Gia Viễn xứ hai Ngài
Nga sinh Nam Định - Thành Nam
Ảnh trú An Khê - đất Giá Lai
Thâm gốc Hội Sơn miền cát trắng
Nhật nghề Xây dựng kén hiền tài
Nghiêm Thương ngoại giỏi cần thương hiệu
Nguyệt Lão tác thành chuyện mối mai.

                                                      07.11.2010   
Chóc mõng

Đặng Thuật (80 tuổi)
Thôn Phú Mẫn - Thị trấn Chờ
Yên Phong - Bắc Ninh
ĐT: 02413.860.043 - 01678.322.421

Chúc mừng Minh Nhật, Minh Nghiêm,
Một nhà sum họp nên duyên thiếp chàng.
Nào đâu bởi chuyến đò ngang
Những ngàn cây số đôi đàng núi sông.
Ông tơ khéo kết chỉ hồng,
Chim xanh đưa lối, bóng lồng trúc mai;
Đẹp đôi vừa lứa cả hai,
Nghiêm quê Bình Định, Gia Lai có gần.
Nhật miền Non Nước Sông Vân,
Ninh Bình, Hà Nội, nảy vần thơ hay.
Ba năm kết nối đường bay,
Đợi chờ đến buổi đẹp ngày giao duyên.
Trăm năm hạnh phúc phỉ nguyền,
Minh Nghiêm - Minh Nhật vững bền dài lâu.Mõng t©n h«n

 Hoàng Gia Vương Phủ
591 Phan Chu Trinh -
TP. Tam Kỳ - Quảng Nam

CHÚC mừng hai cháu-NGUYỄN TRẦN gia,
MỪNG lễ Vu Quy - cũng sắp đà.
NHẬT mê duyên thắm, không nề khó
NGHIÊM mải thiệp hồng chẳng quản xa.
TRĂM dâu tằm ngọc - ngầm trong đá
NĂM tháng men tình - toả ngát hoa.
HẠNH lộc tiền duyên - tơ Nguyệt Lão,
PHÚC phần Thiên định - rạng môn gia.


Dâi bãng vu quy

Dũ Đức Nguyên  (Nguyễn Đức Dư)
Thôn Bà Bầu, Tam Xuân II,
Núi Thành, Quảng Nam
ĐT: 0986.896.053

Ngày mai trưởng nữ bước xe hoa,
Hát khúc vu quy cạn rượu ngà.
Cha mẹ phố chiều trông bến đậu,
Đường quê ngõ sớm khói lan xa.
Sinh thành đâu kể công Non Thái,
Dưỡng dục nào hay nghĩa Hải Hà.
Từ ấy! Con về bên xứ mẫu,
Nắng mềm trăng lụa lối mơ xa.

Uyªn ­¬ng duyªn th¾m

Toàn Diễn
Khu Đoàn Kết - TT Mạo Khê
Quảng Ninh

Mừng hạnh phúc hai con:
Nguyễn Minh Nhật - Trần Minh Nghiêm

Nhật Hà Nội miệt mài học tập,
Nghiêm Sài Gòn tự lập giỏi giang.
Tình duyên như lửa thử vàng
Sài Gòn Hà Nội thiếp chàng vào ra.

Trăm năm nguyện một lòng chung thuỷ,
Thề bên nhau xe chỉ thắm hồng.
Đã tường đầu ngọn cuối sông,
Ba xuân đi lại cảm thông xây nền.

Nay thành hôn dựng nên cơ nghiệp,
Đường đời dài bước tiếp từ đây.
Công ơn cha mẹ cao dày,
Giữ trọn hiếu đạo đẹp thay nếp nhà.
Thơ vùng mỏ bạn già lời ngỏ!
Để hai con tường tỏ ngọn ngành.
Vợ hiền chăm ngọt nồi canh,
Bát cơm ngon miệng em anh sum vầy

Nghĩa phu thê tháng ngày bền chặt,
Trăm năm hạnh phúc ngát hương đưa.
Tương lai rực rỡ cơ đồ,
Hậu sinh khả uý đón chờ tin vui.
-----------------

CHóC PHóC NHËT - NGHI£M
 Nguyễn Ngọc Cơ
Nơi ở: 08 Tổ 5- Yên Hoà- Cầu Giấy - Hà Nội
ĐT: 01252836874


Linh đình tổ chức tại cư gia,
Trần - Nguyễn uyên ương phúc thuận đà.
Chú rể Ninh Bình - tuy lối cách,
Cô dâu Bình Định - dẫu đường xa.
Tình sâu son sắt tươi chồi nụ,
Nghĩa nặng thuỷ chung thắm nở hoa.
Trái ngọt xum xuê hồ hởi hái,
Bách niên tổ ấm mãi hưng gia.

                                                 02.10.2010

XÂY MỘNG ĐẸP

Nguyễn Ngọc Cơ
Nơi ở: 08 Tổ 5 - Yên Hoà - Cầu Giấy - Hà Nội
ĐT: 01252836874
Thân tặng hai cháu Minh Nhật và Minh Nghiêm

Trai tài đất Bắc khéo nên duyên
Gái sắc phương Nam thoả toại nguyền
Kết tóc se tơ xây mộng đẹp
Lâu đài Hạnh phúc sướng hơn tiên.


TRÁI TIM HỒNG

Nguyễn Ngọc Cơ
Nơi ở: 08 Tổ 5 - Yên Hoà - Cầu Giấy - Hà Nội
ĐT: 01252836874

Nhật Nghiêm xe thắm chỉ hồng
Nhờ ơn phúc Tổ vợ chồng hợp duyên.
Ninh Bình gắn với Tây nguyên
Cùng chung đất nước một miền quê hương.
Đẹp đôi Loan  phượng uyên ương.
Nguyện thề kết tóc tình thương mặn nồng
Vườn cây Hạnh phúc trổ bông
Xum xuê trái ngọt tim hồng tạo nên
Chúc cho hai cháu bách niên
Công thành danh toại ấm yên gia đình.

                                                02.10.2010
Lêi nguyÒn s¾t son

Ngô Tại
Vọng Nguyệt -Tam Giang
Yên Phong - Bắc Ninh
ĐT: 02413.681.769

Có thể nói: Tình yêu đôi lứa được bắt nguồn từ hai luồng tư tưởng, tình cảm thông cảm gửi gắm cho nhau, như sợi tơ hồng xe vào nhau kết thành tình yêu đôi lứa, là tinh hoa để xây nên mối quan hệ vợ chồng. Mối quan hệ vợ chồng là mối quan hệ “sống gửi thịt, chết gửi xương”, “tay gối má kề”, “cơm chung cháo dền”, “chung lưng đấu cật” đói no chia sẻ. Tình vợ, nghĩa chồng dường như đã khơi trong những câu ca dao  “Râu tôm nấu với ruột bầu, chồng chan vợ húp gật đầu khen ngon”. “Cơm trắng ăn với chả chim, chồng đẹp vợ đẹp những nhìn mà no”.
Từ những câu ca dao tư càng ngẫm càng hay trong tình thương yêu của tình chồng, nghĩa vợ nó như một luồng sinh khí tiếp sức cho họ một sự sống trăm năm hạnh phúc trong những cái đẹp.“Tốt gỗ hơn tốt nước sơn/ Xấu người đẹp nết còn hơn đẹp người”, “Cái nếp đánh chết cái đẹp”.
Hạnh phúc trong cái đẹp, đẹp người đẹp nết, đẹp tình thông gia hai nhà như một, đó là tinh hoa của người xưa để lại nay lớp hậu sinh được thừa kế và phát huy nết đẹp ấy.


S¸ng trong ®¹o lý
Ngô Tại
Vọng Nguyệt -Tam Giang
Yên Phong - Bắc Ninh
ĐT: 02413.681.769

Nhờ con hai họ kết thông gia,
Trần Nguyễn danh thơm được tiếp đà.
Rể Nhật trèo đèo tìm giống quý,
Dâu Nghiêm lội suối kiếm mầm xa.
Xây đời hạnh phúc mùa đơm nụ,
Dựng nghiệp an khang vụ trổ hoa.
Phận đẹp duyên lành cho trái ngọt,
Sáng trong đạo lý trọng danh gia.

Canh Dần niên.
Ngô Tại
   
Tr¨m n¨m h¹nh phóc
Nguyễn Phúc Thanh
Xóm 11- Xuân Hòa - Nam Đàn - Nghệ An
CHÚC TOÀN GIA TỘC LUÔN HẠNH PHÚC!

Chúc mừng nội, ngoại đẹp toàn gia,
Mừng đón phu thê thắm đượm đà.
Nhật tế hiền từ đầy hiếu thảo,
Nghiêm hôn hoà thuận đẹp vang xa.
Trăm miền vang vọng tình chung thuỷ,
Năm cõi tiếng tăm nghĩa sánh hoa.
Hạnh lộc cháu con vinh họ tộc,
Phúc khang tiên tổ thọ toàn gia.

Tr¨m n¨m h¹nh phóc


Lê Văn Lý
Xóm 11 - Xuân Hoà
Nam Đàn - Nghệ An
ĐT: 0388.917.798

CHÚC ĐÔI TÂN HÔN TRĂM NĂM GẮN BÓ!
(Đảo vận)

Phúc Tiên Tổ dày sánh hôn gia,
Hạnh ngộ giao lưu đượm thắm hoa.
Năm tháng sắt son đầy toại nguyện,
Trăm năm gắn bó mãi không xa.
Nghiêm nguyền vượt khó đường ghềnh thác,
Nhật nguyện xở xoay xe ngựa đà.
Mừng tới uyên ương tình mến mộ,
Chúc cho họ tộc đẹp hôn gia.


Mõng lÔ thµnh h«n
(Cháu Nguyễn Minh Nhật
kết duyên cùng Trần Minh Nghiêm)

Nguyễn Công Trợ
Hoà Vang - TP. Đà Nẵng
Nguyên quán: Quế Sơn -  Quảng Nam.
05103862887

MỪNG hôn lễ, tiệc đãi tứ gia,
CHÚC cặp Nhật - Nghiêm mãi thuận đà.
TRẦN tộc Gia Lai không ngại cách,
NGUYỄN gia Hà Nội chẳng nề xa.
TƠ vương muôn thuở tươi màu ngọc,
DUYÊN kết trăm năm đẹp tuổi hoa.
VỮNG chí hoàn thành bao mộng ước,
BỀN lòng chung sức tạo tân gia.
Mõng lÔ thµnh h«n
(Cháu Nguyễn Minh Nhật
kết duyên cùng Trần Minh Nghiêm)

Nguyễn Công Trợ
Hoà Vang - TP. Đà Nẵng
Nguyên quán: Quế Sơn -  Quảng Nam.
05103862887

Ngày trước tôi từng ở Phú - Gia, (1)
Nay đang cư trú chốn thành Đà.(2)
Vần thơ sáng tác mừng duyên thắm,
Cánh thiệp trình bày tặng bạn xa.
Trần - Nguyễn hai nhà vui tiếng pháo,
Nhật - Nghiêm đôi lứa đẹp màu hoa.
Sân hoè phát triển sum suê bóng,
Xứng đáng con nhà bậc thế gia.

----------------------------------------
(1) Phú Gia: Một địa danh ở huyện
Quê Sơn - tỉnh Quảng Nam.
(2) Đà: Đà Nẵng


Chóc mõng h¹nh phóc
L­¬ng duyªn nguyÔn - trÇn

Bùi Thị Trọng Cơ
Hoà Vang - TP. Đà Nẵng
Là phu nhân Nguyễn Công Trợ
05103862887

CHÚC ngày hai họ kết sui gia,
MỪNG bấy Nhật - Nghiêm giữ vững đà.
HẠNH ngộ bao năm dù dặm cách,
PHÚC lai mấy độ dẫu đường xa.
LƯƠNG tâm tươi sáng màu tơ lụa,
DUYÊN dáng đẹp xinh nét gấm hoa.
NGUYỄN vốn trai thanh xây dựng chủ,
TRẦN nguyên gái đẹp ngoại thương gia.  


    Chóc mõng h¹nh phóc
L­¬ng duyªn nguyÔn - trÇn

Bùi Thị Trọng Cơ
Hoà Vang - TP. Đà Nẵng
Là phu nhân Nguyễn Công Trợ
05103862887

KỲ HOA - DỊ THẢO

Trần - Nguyễn ngày xưa bậc thế gia,
Quang Trung, Hưng Đạo hẳn từng đà...
Dâu ngoan nề nếp trong ngoài khắp,
Rể lịch tài hoa đây đó xa.
Đất tốt nẩy sinh vòm Dị thảo,
Cây lành nở rộ đoá Kỳ hoa.
Mừng nay hợp cẩn vui hoà hảo,
Trai giỏi, gái hiền rạng thế gia.
                                      
03.11.2010


T×nh ®êi th¾m m·i

Nguyễn Đình Lương
Xóm 11 - Xuân Hoà
Nam Đàn - tỉnh Nghệ An
ĐT: 01676.776.465

CHÚC Nghiêm gặp Nhật hợp tư gia,
MỪNG Nguyễn - Trần vun vén tạo đà.
NHẬT tựa Tân Lang duyên định sẵn,
NGHIÊM như Cung Nữ cõi tiên xa.
TRĂM thương, ngàn nhớ... chờ đơm nụ,
NĂM ước, mười mong... đợi nở hoa.
HẠNH diện muôn đời con cháu thịnh,
PHÚC dày thắm mãi, nghĩa sui gia.

PHÚC dày thắm mãi, nghĩa sui gia,
HẠNH đáo nhân duyên thắm sắc hoa.
NĂM tháng đợi chờ... tình níu lại,
TRĂM lời nguyện ước ... tiếng lan xa.
NGHIÊM cô dâu đảm lòng chung thuỷ,
NHẬT chú rể ngoan nếp đượm đà.
MỪNG trẻ trọn đời cùng chí hướng,
CHÚC hai nội ngoại đẹp danh gia.Mõng duyªn con

Đặng Ái Thi
Hội Văn học nghệ thuật Ninh Bình

CHÚC tình hai họ Nguyễn - Trần gia,
MỪNG cuộc duyên xe thắm thuận đà.
NHẬT nguyệt thanh thiên tia chiếu rạng,
NGHIÊM khuê(1) hồng ngọc ánh lan xa.
TRĂM sông tụ sóng ngân triều biển,
NĂM  sắc đan tình tết nụ hoa.
HẠNH nghiệp giao-thương nhoà khoảng cách
PHÚC lành khai kết trĩu viên gia...

---------------------------------
(1) Ngôi sao sáng nhất trong chùm sao Khuê:
      “ Sao Khuê sáng trội giữa Ngân hà.”

C¶m t¸c t×nh th«ng

Đặng Ái Thi
Hội Văn học nghệ thuật Ninh Bình

Giao thân - thơ nối hai nhà,
Tri âm Trần - Nguyễn hoan ca bổng trầm.
Duyên con ngoan tứ ngọt vần,
Thêm thương, thêm hiểu, thêm thần, thêm thơ.

Ninh Bình - Bình Định đâu xa,
Gia Lai - Gia Viễn hai mà một thôi.
Hiền lương thành ký ức rồi,
“Đường tim” giờ ... mấy xa xôi cũng gần.
                                   
Ninh Bình 02.11.2010
                       


Hai hä

Lê Nguyên Tứ
Xóm 7 - Xuân Hoà
Nam Đàn - Nghệ An

CHÚC cho hai họ kết liên gia,
MỪNG có rể, dâu tăng trưởng đà.
NHẬT Bắc- ba năm chờ thấp thỏm,
NGHIÊM Nam- chín tháng ngóng trông xa.
TRĂM thu trọn nghĩa lòng chung thuỷ,
NĂM độ trăng tròn dạ kết hoa.
HẠNH lộc quả thơm con cháu hái,
PHÚC tài nở rộ đẹp liên gia.Hai nhµ

Lê Nguyên Tứ
Xóm 7 - Xuân Hoà
Nam Đàn - Nghệ An

CHÚC gặp hai nhà được kết gia,
MỪNG dâu, mừng rể tiến tăng đà.
NHẬT con cưng đắn đo công việc,
NGHIÊM kế thế mà biết nghĩ xa.
TRĂM thọ với đời cùng cháu chắt,
NĂM vui nhắc lại tuổi hồng hoa.
HẠNH nhân đức độ thê phu tử,
PHÚC hậu niên lai tiếp nối gia.Chóc «ng

Lê Nguyên Tứ
Xóm 7 - Xuân Hoà
Nam Đàn - Nghệ An

CHÚC ông Thanh sắp có nghi gia,
MỪNG Bảo Hồ nay cháu thuận đà.
NHẬT nguyệt trăng tròn bao phấn chấn,
NGHIÊM minh chung thuỷ ở nơi xa.
TRĂM chờ mười đợi tình chồng vợ,
NĂM vút tháng qua nhuỵ thắm hoa.
HẠNH diện cha ông mòn mỏi đợi,
PHÚC hồng con cháu vẹn nghi gia.
 
       
ĐẸP ĐÔI UYÊN ƯƠNG
Dũ Đức Nguyên (Nguyễn Đức Dư)
Thôn Bà Bầu, Tam Xuân II,
Núi Thành, Quảng Nam
ĐT: 0986.896.053

Chúc mừng hai họ nếp tông gia,
Mừng tổ uyên ương dệt vững đà.
Nhật bóng rạng ngời se chỉ thắm,
Nghiêm trang thuỳ mị kết duyên xa.
Trăm câu hẹn ước - tròn phu phụ,
Năm tháng đợi chờ - trọn đoá hoa.
Hạnh hiếu giao hoà thơm trái thảo,
Phúc hiền nối dõi rạng phong gia.


Tr¨m n¨m duyªn ®Ñp

Dũ Đức Nguyên (Nguyễn Đức Dư)
Thôn Bà Bầu, Tam Xuân II,
Núi Thành, Quảng Nam
ĐT: 0986.896.053

Nhật-Nghiêm sánh bước tới xe hoa,
Hai họ giao hoan chén rượu đà.
Đường phố nắng mềm phô áo cưới,
Mâm cau trầu biếc nhạc hoà ca.
Thuyền mơ chung bến chung dòng đậu,
Cây mộng trĩu cành trĩu trái sa.
Tơ - Nguyệt xe duyên cười mỉm nụ,
Trăm năm duyên thắm tựa trăng ngà.

Chóc mõng h¹nh phóc hai ch¸u
Minh nhËt - minh nghiªm
(Hoạ)

Trần Bửu Lâm
22. Nguyễn Thái Học - Thành Phố  Huế
ĐT:054.3823812

Nguyễn - Trần hai họ đẹp sui gia,
Nghiêm Nhật yêu thương thật đậm đà.
Bình Định - Ninh Bình đâu có ngái,
Sài Gòn - Hà Nội chẳng hề xa,
Dâu hiền, rể thảo nhanh đơm quả,
Vợ đẹp, chồng tài sớm nở hoa.
Tình nghĩa tao khang luôn gắn bó,
Cháu con thành đạt rạng danh gia.

                          20.11.2010


Chóc mõng
minh nhËt - minh nghiªm
Tr¨m n¨m h¹nh phóc
(Hoạ)

Đường Xuân Sử  (83 T)
Làng Hồng Lĩnh - Xã Hùng Thành,
Yên thành - Nghệ An

Trần - Nguyễn đôi bên đã kết gia,
Muôn vàn lời chúc tiếng vang xa.
Nữ Nghiêm gái đảm lòng nồng nhiệt,
Nam Nhật trai tài dạ thắm đà.
Tìm hiểu kết duyên xây hạnh phúc,
Gieo mầm đôi lứa dựng đài hoa.
Uyên ương rạng rỡ lời châu ngọc,
Nội ngoại muôn đời đẹp nghĩa gia.

>>> Chúc gia quyến an khang thịnh vượng!

                                            22.11.2010

Méng phó gia
(Hoạ hí)

Tùng Dương
(Phan Châu Tuấn)
143.Hoàng Quốc Việt -
TP. Quy Nhơn - Bình Định
0918574805 - 056.6517668

Một bước lên làm chức chủ gia,
Chuyên cần khổ luyện để tăng đà.
Tìm người hợp ý đâu nề khó,
Kiếm bạn tâm đầu há ngại xa.
Chăm thả cho hồ luôn vượng cá,
Siêng cày để ruộng được sai hoa.
Mưa hoà gió thuận mùa thu bội,
Tất đứng vào hàng các phú gia.

                                                  22.11.2010

Méng phó gia
(Tặng)

Tùng Dương
(Phan Châu Tuấn)
143.Hoàng Quốc Việt -
TP. Quy Nhơn - Bình Định
0918574805 - 056.6517668

Trai lớn, gái khôn dựng gả chồng,
Bậc làm phụ mẫu vẫn hằng mong.
Thân bằng quyến thuộc đi đầy đủ,
Thi hữu bạn bè đến thật đông.
Rể NHẬT nguyên hàng thân nhạn lẻ,
Dâu NGHIÊM chính hiệu lính phòng không.
Trăm năm kết chặt duyên cầm sắt,
Hỷ sự chung vui chén rượu nồng.

                                                22.11.2010

Mõng h¹nh phóc

Nguyễn Văn Bính
Thôn Đoài - Xã Tam Giang
Yên Phong - Bắc Ninh
ĐT: 01658401457

Vạn sự giai thành vẹn thất gia
Hân hoan hai họ tiệc la đà
Vui mừng đón tiếp người lân cận
Tíu tít chào mời quý khách xa
Cầm sắt lứa đôi bền hạnh phúc
Trăm năm chồng vợ kết tinh hoa
Vợ chồng hoà thuận tình êm ấm ( một nhà )
Hạnh ngộ tao phùng đại phúc gia.
Mõng h¹nh phóc

Nguyễn Văn Bính
Thôn Đoài - Xã Tam Giang
Yên Phong - Bắc Ninh
ĐT: 01658401457

TÌNH BẠN

Hay thay tình cảm thật bao la
Tri kỷ tri âm rất đậm đà
Cưới cháu con em người kết nghĩa
Phát bài mời hoạ khắp gần xa
Chúc mừng hạnh phúc cho hai cháu
Phận ấm duyên nồng sớm nở hoa
Thực hiện gia đình văn hoá mới
Một trai một gái chớ sinh ba.

Chúc cho hai cháu sớm sinh con
Một trai một gái một đôi tròn
Thực hiện gia đình văn hoá mới
Mỗi cặp vợ chồng chỉ hai con.
Mõng sui gia

Thanh Tùng
160 Trần Quý Giáp
Thành phố Nha Trang - Khánh Hoà

CHÚC  đến sui gia vạn sự thông
MỪNG đôi Loan Phụng phúc luôn trông
HAI đường Tơ Nguyệt vầy phu phụ
HỌ  tộc môn đăng đạt đỉnh công
NGUYỄN mãi rể ngoan giàu lễ giáo
TRẦN  luôn dâu thảo rạng đường tông
THẮM dâu muôn thuở đầy tình nghĩa
ĐƯỢM sắc bền lâu vững bước trồng.

Nha Trang, ngày 7/11/2010

Chóc mõng nhËt - nghiªm
Tr¨m n¨m h¹nh phóc

Thanh Tùng ( 80 xuân)
160 Trần Quý Giáp
Thành phố Nha Trang - Khánh Hoà

CHÚC đến hai nhà đẹp cảnh gia,
MỪNG cho đôi trẻ khoẻ theo đà.
NHẬT luôn hiếu thảo đầy tâm đắc,
NGHIÊM giỏi tề gia khởi tiếng xa.
TRĂM ý chân thành luôn hướng thiện,
NĂM điều giữ đúng đẹp như hoa.
HẠNH dâu hiếu rể đồng tương xứng,
PHÚC lộc hai nhà đẹp cảnh gia.

Mõng h¹nh phóc

Võ Văn Anh
Đội 17 - Bình Lãnh -
Thăng Bình - Quảng Nam

VUI sao TRẦN NGUYỄN kết sui gia
MỪNG chúc lương duyên mãi tiến đà …
HẠNH vận hanh thông HOÀ THUẬN THẢO
PHÚC phần phát đạt dội vang xa
ĐÔI bên hợp lực xây cơ nghiệp
BẠN hữu giao tình tặng quả hoa
NHẬT tụng thường xuyên luôn hoà hiếu
NGHIÊM trang trân trọng nghĩa sui gia.R¹ng thÕ gia

Võ Văn Anh
Đội 17 - Bình Lãnh -
Thăng Bình - Quảng Nam

Hai họ Nguyễn Trần học vị gia
Se tơ, kết tóc… nợ duyên đà
Trai xây dựng nhu hoà lễ độ
Gái ngoại thương hiếu hạnh dội xa
Dạ ngọc dâu hiền - Nghiêm đạo đức
Lòng son rể thảo - Nhật tài hoa
Thân bằng quyến thuộc nâng ly chúc
“LONG PHỤNG HOÀ MINH” rạng thế gia.

                                                        08.11.2010

Phóc nhµ

Võ Văn Xuân Hiển
Đội 17 - Bình Lãnh
Thăng Bình - Quảng Nam

NÊN tình nghĩa nặng giữ phong gia
DUYÊN nợ Nhật - Nghiêm đến lúc đà
THÌ chỉ đức tài gom đủ cả
CŨNG duyên tơ thắm tiếng đồn xa
BỞI tâm hoà một nên vừa ý
LÒNG hướng chung lòng nở thắm hoa
MẸ đức tâm cao dầy phúc lớn
CHA tròn hiếu nghĩa rạng phong gia.
Chóc nhËt - nghiªm h¹nh phóc

Sơn Hải - Trần Anh Tuấn
Phú Mỹ 1 - Phước Lộc
Tuy Phước - Bình Định
ĐT: 0563832932 - 0914.697925

Nguyễn - Trần hai họ kết sui gia
Kẻ Bắc, người Trung vẫn thuận đà
Minh Nhật rể hiền - Yêu vợ cách
Minh Nghiêm dâu thảo - Quý chồng xa
Sài Gòn… nhớ mãi hình đài nụ
Hà Nội… thương hoài bóng dáng hoa
Mến chúc Nhật - Nghiêm nhiều hạnh phúc
Nguyễn - Trần bền chặt nghĩa sui gia.


Chóc duyªn hai ch¸u
Tùng Linh - Trần Minh Tân
04/33 Nguyễn Thái Học
Thành phố Quy Nhơn

CHÚC duyên hai cháu kế truyền gia,
MỪNG lễ đăng khoa tiến bước đà …
NHẬT trọng ngũ thường luôn toả sáng.
NGHIÊM gìn tứ đức mãi lan xa,
TRĂM hồng ngàn tía phô hương nhuỵ
NĂM sắc vạn xuân nở thắm hoa.
HẠNH trổ Sân Trình cây trĩu quả,
PHÚC như Đông Hải đáo đường gia.
Chóc mõng nhËt nghiªm
100 n¨m h¹nh phóc
(thơ liên hoàn)

Bùi Văn Thọ
Bút danh: Kiều Miên Văn
24 Mai Xuân Thưởng - TT Bình Định
An Nhơn - Bình Định - ĐT: 0976394158

CHÚC cháu Nhật - nghiêm đạt đại gia
MỪNG cho con trẻ mãi lên đà
NHẬT vào xây dựng vang danh khắp
NGHIÊM đến ngoại thương nổi tiếng xa
TRĂM chẵn vợ chồng cùng phú quý
NĂM tròn con cháu sẽ vinh hoa
HẠNH duyên giai ngẫu ươm mầm tốt
PHÚC đức tràn đầy đẹp lưỡng gia.
*
Lưỡng gia Trần - Nguyễn hiệp chung nhà
Nguyệt lão xe duyên đẹp gấm hoa
Chồng vợ thuận buồm tình gắn bó
Rể dâu sum họp nghĩa chan hoà
Trai thanh Minh Nhật lòng thơm thảo
Nữ tú Minh Nghiêm dạ tựa hoa
Ngày một vươn cao trong sự nghiệp
Niềm vui hạnh phúc vẹn sui gia.
Mõng hai ch¸u nhËt - nghiªm
Ngọc Bút
Ấp Bến Cát - Xã Đinh Trung,
Huyện Bình Đại - Tỉnh Bến Tre
Hiện ở: TP Qui Nhơn - Bình Định

Năm Dần, tháng Hợi kết sui gia
Nguyện ước trăm năm mãi đậm đà
Trọng nghĩa, Nguyễn Trần - dù núi thẳm
Nặng tình, Nghiêm Nhật - dẫu đường xa
Giao mùa Tùng Trúc không phai sắc
Đổi tiết Hường Mai vẫn nở hoa
Nghĩa vợ tình chồng luôn gắn gó
Trọn niềm phu phụ - đẹp sui gia.

                            Quy Nhơn, 12/11/2010

Tr¨m n¨m h¹nh phóc
Trúc Lâm
18 đường Lê Văn Tám - P. Phước Long
TP. Nha Trang - Khánh Hoà

CHÚC tộc Nguyễn - Trần hợp thế gia
MỪNG đôi loan - phượng mãi thêm đà
NHẬT  minh hai họ vui tình mới
NGHIÊM túc một nhà trọng nghĩa xa
TRĂM dặm bền lòng hương lẫn sắc
NĂM dài vững dạ tím màu hoa
HẠNH lai cây trái sây nhiều quả
PHÚC đức lưu truyền đẹp thế gia.


          


®Ñp t×nh b¾c nam

Trần Trọng Thức
Thôn Đoài - Xã Tam Giang
Yên Phong - Bắc Ninh
ĐT: 01913260140

Hai miền Nam Bắc kết dâu gia,
Năng đến năng đi nghĩa đượm đà.
Ngày trước gả con đường muốn ngắn,
Bây giờ kén rể chẳng lo xa.
Thuận duyên hợp cảnh nhiều tiền của,
Đẹp phận phúc nhà lắm lộc hoa.
Hoè quế đua nhau khoe sắc thắm,
Hậu sinh khả uý đẹp dâu gia.

Tr¨m n¨m h¹nh phóc
(Y ®Ò)

Đào Cẩn
417 tổ 8, Ấp Long Phú, Xã Phước Thái
Long Thành - Đồng Nai
ĐT: 0169 3308389

CHÚC họ Nguyễn Trần - Phúc đức gia,
MỪNG Duyên đôi lứa - Tạo thêm đà.
NHẬT Ngoan - con hiếu - tài lan rộng,
NGHIÊM thảo - Dâu hiền - tiếng vọng xa.
TRĂM lạch - nghìn sông - dù cách lối,
NĂM Đèo - mười núi - vẫn thơm hoa.
HẠNH Ngôn - danh rạng - trong thiên hạ,
PHÚC lộc - tràn đầy - nếp giáo gia.

                               Đồng Nai  15.10.2010


Chóc mõng nhËt - nghiªm
Tr¨m n¨m h¹nh phóc

Bửu Huy
Xã Hoà Thắng - Phú Hoà - Phú Yên

CHÚC Nguyễn Trần đôi nếp thế gia,
MỪNG xây tổ ấm tiến thêm đà.
NHẬT tùng - Rể thảo tình se chặt,
NGHIÊM liễu - Dâu hiền nghĩa vọng xa.
TRĂM thức hương xông nồng giấc bướm,
NĂM cung đàn trỗi đượm hồn hoa.
HẠNH đào xanh mãi màu chung thuỷ
PHÚC trạch miên trường mạnh thế gia.


Chóc mõng nhËt - nghiªm
Tr¨m n¨m h¹nh phóc

Bửu Huy
Xã Hoà Thắng - Phú Hoà - Phú Yên

Thơ tặng:

I. GIAO BÔI

Nâng chén rượu nồng thắm
Mừng duyên mới hôm nay
Uống hết tình đầm ấm
Cho lòng ta thêm say
*
Ngoài kia gió Ninh Bình
Trong này trăng Bình Định
Gặp nhau kết duyên tình
Trong đường tơ vận mệnh
*
Hồn nhiên bờ thanh trúc
Ngọc ngà khóm quỳnh giao
Khởi cung đàn hạnh phúc
Bảo “Tình yêu ” ngọt ngào.

II. DUYÊN TÌNH

Gió đưa sông nước Ninh Bình
Về qua Phố núi nghĩa tình sông Ba.
Tình trăng, tình nước bao la
Tình người dệt gấm thêu hoa ân tình.
Ba năm vàng đá phân minh,
Xây nền hạnh phúc đẹp tình đôi ta.
Mừng nay Nam Bắc một nhà,
Sông Ba - Sông Đáy quyện hoà tình duyên.
                         
                            Phú Hoà  03.11.2010
                                   BỬU HUY
Tr¨m n¨m h¹nh phóc

Đoàn Tiến Lưu - 1937
123B ngõ 87, Tam Trinh
Hoàng Mai - Hà Nội
DT: 0436376251

CHÚC họ Nguyễn Trần kết đại gia,
MỪNG tình đôi lứa đã thông đà.
NHẬT trai, rể thảo nơi hy vọng,
NGHIÊM gái, dâu hiền chốn cách xa.
TRĂM tuổi thắm tươi ngời đất nước
NĂM dài nồng thắm đượm tài hoa.
HẠNH hiếu tâm trung cho  trái ngọt,
PHÚC duyên con cháu, đẹp hai gia.
Tr¨m n¨m h¹nh phóc

Trương Đức Hạnh
Tổ Y tế Long Phú - Phước Thái
Long Thành - Đồng Nai
ĐT:0613841736, 0908.976.605

CHÚC lễ đại thành đại phúc gia,
MỪNG đôi Loan Phụng mạnh thêm đà.
NHẬT hồng khởi sắc tình sâu rộng
NGHIÊM thắm tươi màu nghĩa trải xa.
TRĂM hướng nẻo đời mơ vẫn nở
NĂM đường đức hạnh mộng khai hoa.
THÀNH tâm kính hoạ mừng hai họ,
DUYÊN mãi nồng nàn đẹp ý gia.

                                                Đồng Nai 25.11.2010


Chóc mõng nhËt nghiªm
H¹nh phóc tr¨m n¨m

Như Quỳnh (Hà Xuân Cảnh)
Trung Thành Phước Lộc,
Tuy Phước, Bình Định
ĐT:056.38332008, 01633932635

CHÚC tặng Nguyễn Trần hảo hỷ gia,
MỪNG duyên cầm sắt vững thêm đà.
NHẬT chồng xây dựng lưu danh trẻ,
NGHIÊM vợ ngoại thương tạo tiếng xa.
HẠNH mướt chồi xinh hoà sắc bướm
PHÚC tươi lộc mới quyện màu hoa.
TRĂM ngàn lối vẫn chung vườn mộng,
NĂM tháng kế thừa tích đức gia.

                                                Bình Định 22.11.2010 


Duyªn th¾m nghÜa t×nh
NhËt nghiªm h¹nh phóc

Hoàng Dy
Đội 6  Hoằng Vinh, Hoằng Hoá, Thanh Hoá
ĐT:0373.644359, DĐ: 01638464004

DUYÊN trời Trần Nguyễn kết sui gia,
THẮM trăm năm sắc mỹ duyên đà.
NGHĨA nặng dâu hiền tâm toả rộng,
TÌNH nồng rể thảo đức vang xa.
NHẬT vun tổ ấm luôn đơm lộc
NGHIÊM giữ gia đình mãi trổ hoa.
HẠNH chỉ tròn vành khi chí quyết
PHÚC vàng tô đẹp cảnh sui gia.

                                                Thanh Hoá 06.10.2010Lêi mõng chóc phóc

Nguyễn Hiếu Trung
Bút danh : Thanh Phong
21/33 Duy Tân TP Quy Nhơn
ĐT: 0903152434

Chúc duyên Trần- Nguyễn đẹp sui gia,
Mừng đất Bình - Ninh mãi tiến đà.
Rể thảo nghĩa sâu nào có cách,
Dâu hiền tình thắm chẳng hề xa..
Trọn đời chung thuỷ bừng trung đức,
Vẹn kiếp sáng ngời ánh tuyết hoa.
Hạnh hiếu chan hoà tươi đoá ngọc,
Phúc sinh trái ngọt thoả song gia.

TP HCM 22.11.2010
Thanh Phong
Trän ®êi chung thuû

Nguyễn Hiếu Trung
Bút danh: Thanh Phong
21/33 Duy Tân - TP. Quy Nhơn
ĐT: 0903152434

Bảo Hồ tin trọng chuyện
Em sắp kết sui gia
Nên viết bài thơ xướng
Xin mời hoạ ý hoa.
*
Hai cháu hoà tim mộng
Dù cách ngăn núi sông
Bình-Ninh luôn khắng khít
Mãi sắt son thơm nồng
*
Mừng bạn Thanh xây dựng
Cho hai cháu Nhật -Nghiêm
Nên bề gia thất đẹp
Cùng nghĩa ấm tình êm.
*
 Vui mừng xin góp bút
 Tập kỷ niệm " thơ vàng "
 Hôn lễ cùng nâng cốc
 Chúc hai họ vẻ vang.
*
 Mong động viên hai cháu
 "Thảo hiền" tốt nhất thôi
 Chọn đời chung thuỷ mãi
 Khắc đậm tim yêu hoài!

TP HCM - 22.11.2010
Thanh Phong®«i lêi chóc phóc

Nguyễn Huy Hoàng
Bút danh : Thanh Bình
21/33 Duy Tân - TP Quy Nhơn
ĐT: 01669218731

Chúc mừng Trần - Nguyễn kết sui gia,
Ninh - Định giao duyên mãi vững đà.
Minh Nhật Thảo thơm nào ngại cách,
Minh Nghiêm hiền hậu chẳng nề xa.
Trọn đời chung thuỷ bừng trung hiếu
Vẹn kiếp hy sinh ánh ngọc hoa.
Tình nghĩa chan hoà sinh đoá thắm,
Kết nên trái ngọt phước hiền  gia.

TP HCM 20.11.2010
Thanh Bình


Trßn c©u chung thuû
( Kính tặng )

Nguyễn Huy Hoàng
Bút danh : Thanh Bình
21/33 Duy Tân - TP Quy Nhơn
ĐT: 01669218731

Bảo Hồ khẽ bảo bạn Văn Thanh
Em của thi huynh sắp kết tình
Tin có sui đầu ra đối xướng
Xin cùng thi hữu hoạ mừng Thanh.
*
Nhật- Nghiêm hai cháu đã hoà tim
Dù cánh núi sông vần chọn tìm.
Tình nghĩa Bình - Ninh luôn hạnh phúc
Tháng năm càng đậm sắt son thêm.
*
Hoà vui góp bút tập "Thơ Vàng"
Kỷ niệm cùng nâng chén vẻ vang
Mong được động viên câu "Hiền Thảo"
Trọn đời "Chung Thuỷ" khắc tâm can!

                     TP HCM 20.11.2010
                             Thanh Bình

Mõng lÔ thµnh h«n
( Kính hoạ )

Nguyễn Thị Hạnh
Bút danh: Nhã Phương
21/33 Duy Tân - TP Quy Nhơn
ĐT: 01669218731
                
Nguyễn- Trần quí kính kết sui gia,
Ninh- Định cách bao vẫn vững đà.
Chúc được dâu hiền - tuy xứ lạ
Mừng nên rể thảo - dẫu miền xa.
Mong tình chung thuỷ xinh duyên lứa
Cầu nghĩa chứa chan thắm nụ hoa
Hạnh phúc tươi lành cho quả báu
An lành Tiên tổ đẹp sui gia.

TP Quy Nhơn  - 21.11.2010
Nguyễn Thị Hạnh -  Nhã PhươngChóc mõng h¹nh phóc
( Kính hoạ vần vui )

Nguyễn Thị Hạnh
Bút danh: Nhã Phương
21/33 Duy Tân - TP Quy Nhơn
ĐT: 01669218731
                
Năm mới trời xuân nhắc vạn hoa,
Lo sao cây quả khá tăng đà
Kiếm người phong nhã đâu là khó
Tìm kẻ yêu kiều chẳng có xa
Chăm chút chồi tơ mau nẩy lá
Nâng niu nụ nõn sớm bung hoa
Bướm ong rình rập vườn sai trái
Mưa gió thuận hoà hạnh phúc gia.

TP Quy Nhơn  - 21.11.2010
Nguyễn Thị Hạnh -  Nhã Phương


Mõng lÔ thµnh h«n
( Kính tặng )

Nguyễn Thị Hạnh
Bút danh: Nhã Phương
21/33 Duy Tân - TP Quy Nhơn
ĐT: 01669218731

Văn Thanh sắp kết sui đầu,
Bài thơ mời hoạ tình sâu nghĩa nồng.
Nhật Nghiêm hai cháu tâm đồng,
Dù xa cách mấy núi sông chẳng sờn..

Sông Ba hoà bóng Thúy Sơn,
Nghĩa tình chan chứa sắt son trọn đời.
Biển ru, suối hát, hoa cười
Chung vui góp bút dâng lời hoan ca.

" Thơ vàng " ngân dậy bay xa
Cùng vui nâng chén đậm đà nghĩa nhân
Chúc tình hai cháu trong ngần
Dâu hiền rể thảo ái ân mặn nồng.

Trọn đời chung thuỷ khắc tim!

        TP. Quy Nhơn  - 21.11.2010
                   Nhã Phương

Duyªn ®Ñp trêi se
                                        
Huy Thuần
Hải Thượng Lãn Ông
Thành phố Ninh Bình

Ông tơ bà Nguyệt khéo se duyên
Minh Nhật thuỷ chung  rể thảo hiền.
Biển rộng non cao lên đến đích,
Minh Nghiêm tươi sắc đẹp hoa tiên.
Đón Xuân hé nụ đào mai nở
Hạnh phúc trăm xuân chẳng phút phiền.
Đức hạnh công dung lời dịu ngọt
Gia đình êm ấm mãi bình yên.

                                         Ninh Bình ngày 15.9.2010


CHóC MõNG NHËT- NGHI£M
TR¡M N¡M H¹NH PHóC

Trịnh Đình Khiên
Bút danh: Hoài Bão
10 - Trần Phú - Vân Giang
Thành phố Ninh Bình
ĐT: 030884686


CHÚC điều Trần-Nguyễn sắp thông gia,
MỪNG cõi nhân duyên bước thuận đà.
NHẬT thảo” nhà cao hương toả rộng,
NGHIÊM hiền” bếp mới khói bay xa.
TRĂM năm khát vọng bừng tươi nụ,
NĂM  bảy hoài mong rộ thắm hoa.
HẠNH trải vườn xuân chim với bướm,
PHÚC dâng hai họ đẹp thông gia.
  
                                           Ninh Bình  05.9.2010

  
                 


C¶m t¹
(hoạ bài thơ chúc mừng của bác:
Hoài Bão - Thành phố Ninh Bình)

Cảm ơn Tạo hoá dệt tình gia,
Tạ mối nhân duyên được tiếp đà.
Bác ngợi: “thảo” thơm hương toả rộng,
Trịnh khen: “hiền” thục nết bay xa.
Đình làng gởi phận dâu trăm họ,
Khiên kiếm tung hoành đẹp vẻ hoa.
Tặng cả xuân hồng chim với bướm,
Thơ mừng hai họ đẹp tình gia.

Ninh Bình  05.9.2010
Nguyễn Thanh
TR¡M N¡M H¹NH PHóC


Nguyễn Thân Ái
Phố Kỳ Lân - Tân Thành
Thành phố Ninh Bình
ĐT: 030884686


CHÚC tình Trần-Nguyễn kết thông gia,
MỪNG nghĩa tâm giao mãi đậm đà.
NHẬT  rể  danh hiền đầy hứa hẹn,
NGHIÊM dâu ngôn hạnh đức vang xa.
TRĂM xuân giai lão tình cầm sắt,
NĂM tháng phỉ nguyền nghĩa thắm hoa.
HẠNH ngộ Gia Lai - đồng Gia Viễn,
PHÚC như Đông hải đẹp lời ca.
  
                                      Xuân Tân Mão -2011Khi yêu mới biết mộng mơ.
Ngày mong, đêm nhớ ngẩn ngơ sáng chiều
                     
       
                   
LỜI CHÚC

Nguyễn Thân Ái
Phố Kỳ Lân - Tân Thành
Thành phố Ninh Bình
ĐT: 030884686
Cảm ơn hai họ đã vun trồng,
Minh Nghiêm nên vợ - Nhật nên chồng.
Chúc đôi bạn trẻ vui hạnh phúc!
Như tình cầm sắt mãi thuỷ chung.
                    
                                             Xuân Tân Mão -2011
Chïm th¬ duyªn th¾m

Nguyễn Thị Việt Nga
Thôn Đoài- Tam Giang
Yên Phong - Bắc Ninh
ĐT: 0987 217722

…Tại em? cũng bởi mẹ cha
Hôm nay xuất giá xe hoa theo chồng.
Buồn vui lẫn lộn bên lòng,
Chúc cho hạnh phúc tâm đồng trăm năm!

… Thục nữ nên duyên kết bạn đời
Yên bề gia thất trọn niềm vui
Hành trang vạn dặm chung vai gánh
Việc nước việc nhà đảm vẹn đôi!
 
… Tiết hạnh tiết trinh đạo lý tòng
Hoa duyên em nở rộ giữa trời đông
Nụ cười trong trẻo xanh vườn hạnh
Ánh mắt mê say má ửng hồng.… Hà Nội thuyền neo dòng gia thất
My Lăng bến dẫn ngọn nguồn sông.
Phương lòng chẳng quản ngàn non vượt
Định hướng tương lai đạo vợ chồng

… Xưa nay duyên nợ vẹn chữ tòng
Vu quy đón rể có mừng không?
Vườn Nam- Nghiêm thấy lòng xao xuyến
Đất Bắc -Nhật còn dạ nhớ mong.NHỮNG VẦN THƠ GIAO DUYÊN HAI NHÀ 
TRẦN - NGUYỄN

------------------

C©y mai vµng
                                 TÆng Minh Nghiªm

Vưên nhµ cã c©y mai vµng,
Giã vÒ lay ®éng tr«ng cµng thªm yªu.
Nô hoa e Êp kh«ng nhiÒu,
Cµnh xu©n, léc tÝa bao ®iÒu ­ưíc m¬.

Nh÷ng lµ th¸ng ®îi n¨m chê,
Tr«ng c©y lßng nh÷ng ngÈn ng¬ kh«n cïng.
Thư¬ng con t×nh b¹n thuû chung,
Nh×n c©y mai quý kh«n cÇm lÖ r¬i.

Còng lµ duyªn phËn t¹i Trêi,
Thªu hoa dÖt gÊm c©y ®êi tèt t­ư¬i.
Mong con kh«n lín b»ng ng­ưêi,
T×nh cha nghÜa mÑ biÓn trêi nhí th­ư¬ng.

Thµnh phè Ninh B×nh
7h mång 3 tÕt Canh DÇnTõ hoa lƯ­ ®Õn an khª

An Khê dốc đứng lưng trời,
Mây theo gió cuốn, phố ngời sắc xuân.
Từ Hoa Lư đến có gần?
Dặm ngàn non nước, đường xuân cờ đào.

Các con vất vả ra vào:
Sài Gòn, Hà Nội mẹ nào chẳng thương.
Quê nhà cách trở đôi đường,
Tình sâu nghĩa nặng xem thường gian lao.
Ngọc Hân - Nguyễn Huệ thuở nào:
Hai trăm bốn chục năm bao đoạn trường.

Gặp nhau cho tỏ thêm tường,
Đào Mai thắm sắc, Tổ đường rạng danh;
Duyên con cha mẹ tác thành,
Những mong kết tóc cài nhành hoa thơm.

                                                An Khê  30/4/2010Duyªn con
Gặp anh xin có đôi lời,
Lứa đôi con trẻ duyên trời từ xưa.
Ngày lên sớm nắng chiều mưa,
Ngỡ ngàng non nước nơi xưa vắng người *.

Phố núi xanh cỏ hoa tươi,
Lắng trong sâu thẳm tình người đằm hương.
Vườn nhà hoa trái nắng vương,
Tây Sơn thượng đạo dặm trường nào xa.

Giờ đây Nam Bắc một nhà,
Vui cùng non nước, cờ hoa khải hoàn.
Tình non nước mãi chứa chan
Duyên con thắm núi xanh ngàn đó anh!

                                           An Khê  01/5/2010

----------------------------------
* Non nước - An Khê những năm 1980.


Mét nçi riªng
                                  
Đặng Thị Thâm

Để cuộc đời trôi giữa lặng yên,
Chung vai gánh vác với phu hiền.
Bao phen mưa nắng thêm dầu dãi,
Một thuở cam go phận chức thiên.
Giúp trẻ dặm dài trên bến thức,
Đỡ già đoạn ngặt bớt ưu phiền;
Bóng tà đã rọi qua màu tóc,
Chan chứa trong lòng một nỗi riêng.

                               An Khê 02/5/2010.

C¶m t¸c riªng
                             
Nguyễn Văn Thanh

Phố núi khuya về đã ngủ yên,
Trong mơ còn mộng gặp nhân hiền.
Quên đi vất vả bao dầu dãi,
Từ buổi theo chồng thuận ý Thiên.
Còn mơ còn mộng còn thao thức;
Sống vui sống khoẻ chẳng lo phiền.
Sớm chiều bóng ngả thương làn tóc,
Tin tưởng yêu đời cảm tác riêng.

                                            An Khê 02/5/2010.


Hai nhµ

Nhà gái:
Len lén trong tim nỗi ngậm ngùi,
Thương con xuất giá dạ buồn vui.
Quan hà cách trở khi mưa nắng,
Dặm thẳm chơi vơi lúc ngọt bùi.

Nhà trai tiếp vận:
Con lớn lấy chồng ấy chuyện vui,
Người ta bảo thế, cậy bên sui(1).
Trời đã thuận bề lo xắp đặt,
Hai nhà tâm ý hợp nên vui.

An khê 03.5.2010
---------------------------------
(1)  sui:  sui gia - thông gia

vÞnh c©y bå ®Ò
                                   
Đặng thị Thâm


Hay thay Tạo hoá tự nhiên sanh,
Vốn chẳng cầu danh đặng quý danh.
Tàn lá khác xa hoa cỏ dại,
Rễ sâu đâu kể gió mưa giành.
Người sầu nương bóng sầu tan mác,
Kẻ dữ nghe tên dữ hoá lành.
Vô thượng Bồ đề mang tích hiệu,
Lựa là trần thế lựa non xanh.

                                  An khê 03.5.2010

vÞnh c©y bå ®Ò
                                  
Nguyễn Thanh

Ngỡ ngàng cây quý đất trời sanh,
Ở với hiền nhân lại có danh.
Tán lá xoè ô che cỏ dại,
Rễ sâu chi chấp gió mưa giành.
Khách qua tựa gốc đà vơi mệt,
Quỷ dữ nghe danh gợi tính lành.
Tây Trúc ngàn trùng còn chính hiệu,
Với trời với đất mãi tươi xanh.
                                             
An khê 03.5.2010


vÞnh c©y bå ®Ò

Nguyễn Thanh

Ba thân một cội trước hiên nhà,
Thân thế vững vàng đẹp vẻ hoa.
Lộc biếc cành vươn khoe tán rộng,
Ngàn năm kiên vững mặc phong ba.

                                       An khê 03.5.2010


C©y ®êi m·i xanh
Tặng sui gia

Nguyễn Thanh

Từ khi con trẻ bén duyên,
Để thương để nhớ, bến thuyền có nơi.
Non xanh, nước biếc, mây trời…
Đêm mong ngày nhớ gặp người hàn huyên.
Sử xanh còn mãi lưu truyền,(1)
Đất trời xui khiến nên duyên con mình.
Mỗi lời trao gửi ân tình,
Mong thêm gần lại Ninh Bình -An Khê.
Mai sau con cháu đi về,
Dâu hiền, rể thảo tình quê sáng ngời.
Cuộc đời nay lại thêm tươi,
Cho mùa Xuân đẹp, Cây đời mãi xanh!

Ninh Bình 8.2010

------------------------------------               
(1) Mối tình Ngọc Hân - Nguyễn Huệ đã 240 năm.


V­Ưên h¹nh
TÆng con g¸i NguyÔn Minh Ngäc

Đêm nghe thánh thót mưa rơi,
Ngày con xuất giá hỏi trời còn mưa?
Mới ngày nào tiếng dạ thưa,
Nụ cười con trẻ sớm trưa vui vầy.
Công cha nghĩa mẹ, ơn thầy…
Mong con lá thắm - xanh cây với đời.
Trường Lương Văn Tuỵ sáng ngời,
Ba năm nâng giấc vành nôi trưởng thành;
Năm năm đại học qua nhanh,
Ra trường thi tuyển vinh danh chọn người.
Thăng Long hai ngàn linh mười,
Cờ hoa rạng rỡ đất trời thủ đô.
Công ơn trời biển Bác Hồ,
“Non sông một mối” - bây giờ ngàn năm.
Tuổi thơ con sáng trăng rằm,
Ươm cây vườn hạnh, bón chăm đợi ngày.

5 giờ sáng ngày 13.9.2010

Mét t×nh th¬
TÆng Minh Ngäc - Ngäc Huy 
Tr¨m n¨m H¹nh Phóc!

Duyên con Nguyệt lão khéo xe tơ,
Xứng lứa vừa đôi thực chẳng  ngờ.
NGỌC chọn chồng hiền nơi phố thị,
HUY tìm vợ đẹp chốn Hoa Lư.
Mẹ cha thoả dạ niềm ao ước,
Hai họ vui lòng nỗi mộng mơ.
Bè bạn xa gần mừng chúc Phúc:
Trăm năm HUY-NGỌC một tình thơ.
                                 
Ninh Bình  26/9/2010


NHỮNG VẦN THƠ TẶNG: MINH NGỌC – NGỌC HUY 

Chóc mõng h¹nh phóc
Minh ngäc - ngäc huy

Tặng hai cháu MINH NGỌC - NGỌC HUY
Bác: Ngọc Thạch - TP. Ninh Bình.

Hải Dương kết nối Ninh Bình
Đôi ta gắn bó chung tình phu thê.
Đời vui bởi trọn câu thề,
Từ đây chung lối đi về có nhau.
Dập dìu anh trước em sau
Dâu hiền rể thảo đẹp màu hiếu trung.
Thuyền quyên sánh với anh hùng
Trai tài gai sắc ta cùng chung tay.
Anh lo kế nghiệp dựng xây
Em lo bào chế thuốc hay cứu người.
Xuân về sớm nảy chồi tươi
Nối dòng Nguyễn tộc muôn đời hiển vinh.
Trăm năm thắm đượm nghĩa tình,
Ngọc Huy - Minh Ngọc, Ninh Bình - Hải Dương.

Ninh Bình  27.9.2010


Hoạ bài của bác Nguyễn Ngọc Thạch

Minh ngäc - ngäc huy

Trai Hải Dương, gái Ninh Bình
Keo sơn gắn bó nghĩa tình phu thê.
Tình Non Nước vẹn câu thề (1),
Vợ chồng hôm sớm đi về có nhau.
Mong con ăn ở trước sau
Thuỷ chung son sắt, mạnh giàu, hiếu trung.
Hoa Lư một thuở hào hùng (2)
Hải Dương anh kiệt (3) ta cùng chung tay.
Nước nhà góp sức dựng xây,
Chuyên tâm bào chế thuốc hay tặng người.
Bốn mùa hoa trái thêm tươi,
Một nhà Nguyễn tộc đời đời tôn vinh.
Ngọc-Huy trọn nghĩa vẹn tình,
Xứng danh trai gái Ninh Bình - Hải Dương.

                                                       Nguyễn Văn Thanh
---------------------------------
1- "Thề non nước" của Tản Đà
2- Thời: Đinh Tiên Hoàng, Lê Hoàn
3- Thời, Nhà Trần,  Nguyễn Trãi...


Chóc mõng h¹nh phóc
Minh ngäc - ngäc huy
(Khoán thủ: "Trăm năm vẹn một chữ đồng là đây")
                           
Nhà thơ Hoài Bão - TP. Ninh Bình

TRĂM nẻo đường thu lấp lánh về,
NĂM lành mở tiệc đón vu quy.
VẸN nguyên gái đảm! - Dâu Minh Ngọc,
MỘT đấng trai tài ! - Rể Ngọc Huy.
CHỮ nghĩa uyên thâm thời mới lớn,
ĐỒNG tình sâu thẳm thuở đương thì.
LÀ ngày góp sức xây nên tổ,
ĐÂY lúc xe hoa mở lối đi.

                           Ninh Bình  29.9.2010


Bài hoạ: Khoán thủ:

“tr¨m n¨m vÑn mét Ch÷ ®ång lµ ®©y”


Nguyễn Văn Thanh - Hoạ thơ: Hoài Bão

TRĂM ngả đường thu đẹp nắng về,
NĂM Dần, tháng Dậu đón vu quy.
VẸN tơ lá thắm trao Minh Ngọc,
MỘT sợi chỉ hồng tặng Ngọc Huy.
CHỮ tình bạn nối vòng tay lớn,
ĐỒNG nghĩa tâm giao buổi xuân thì.
LÀ thương nhớ gửi mừng xây tổ,
ĐÂY pháo, hoa mừng trải lối đi.

               29.9.2010

NHỮNG VẦN THƠ TẶNG MINH NGỌC – NGỌC HUY 
s¾c thu
Tặng ngày hạnh phúc hai cháu NGỌC - HUY
Mạc Khải Tuân - TP. Ninh Bình

Song Nguyễn Canh Dần nhuận tứ thơ,
NGỌC-HUY đôi lứa đẹp duyên tơ
Dâu hiền - thoả ước mong tự bấy,
Rể thảo - thầm thao thức bao giờ.
Thuốc quý - thanh tâm vào hội nhập,
Nhà cao - tráng trí mở cuộc cờ.
Trăm sông một biển cùng vun đắp,
Bát ngát buồm giăng hẹn bến bờ.
                                                 29.9.2010
Bài hoạ: S¾c thu

Nguyễn Văn Thanh
Hoạ thơ Mạc Khải Tuân

Một nhà  loan phượng đẹp vần thơ,
Ngọc-Huy tình bạn kết se tơ.
Trời cũng khiến sui từ dạo ấy,
Ta được niềm vui thoả bây giờ.
Ngành Dược vui mừng thời hội nhập,
Nghề Xây dựng mãi phất cao cờ.
Tình cha nghĩa mẹ khôn đền đắp,
Vững lái thuyền giong thoả bến bờ.
                                                            30.9.2010Tình non nước có vơi đầy
Tình cha nghĩa mẹ tháng ngày bên con.


Ghi lßng            
                              
Nguyễn Văn Thanh

Một ngày nhớ để ghi tâm,
Mừng con xuất giá khôn cầm lệ rơi.
Trầu cau bác họ trao lời,
Anh em bè bạn nơi nơi chúc mừng.
Đêm Thu thao thức riêng chung,
Những mong  trời đẹp vui cùng người thân;
Anh em, bè bạn xa gần
Lời vàng ý ngọc, trăm xuân mãi còn .
                                                                  27.9.2010
Mõng xu©n t©n m·o
Tặng các con Nhật - Nghiêm, Huy - Ngọc hạnh phúc!
Nguyễn Văn Thanh

Mừng xuân Tân Mão đoàn viên
Dâu hiền rể thảo hai miền kết giao.
Đào Mai khoe sắc đẹp sao
Thoả lòng cha mẹ thắm bao nghĩa tình.

Quê nhà non nước Ninh Bình
Hải Dương kết nối duyên tình Ngọc - Huy;
Chuyện tình Nghiêm - Nhật còn ghi
Lời hay ý đẹp khác chi bạc vàng.

Trăm năm hạnh phúc - thiếp chàng
Mừng xuân hội ngộ xuân càng thêm xuân.

Ninh Bình 31.1.2011
xu©n N¨m chÝn

Nguyễn Văn Thanh

Xuân về xao động cả trời mây,
Năm chín tuổi còn mộng đó đây.
Nghĩa Bắc giao lưu tìm ý đẹp,
Tình Nam kết nối tứ thơ hay.
Canh Dần dâu rể mừng song hỷ,
Tân Mão mai đào rực rỡ cây.
Trời Đất giao hoà ngời sắc thắm,
Trăm xuân mơ ước thoả sum vầy.

28.12. Canh Dần


C¶m bót

Nguyễn Văn Thanh

Trăm năm hạnh phúc lưu danh
Lời vàng  ý ngọc kết thành tập thơ.
Niềm vui khôn tả bất ngờ,
Muôn  hoa khoe sắc bây giờ là đây.
Cảm ơn tình nghĩa cao dầy!


H¹nh phóc tr¨m n¨m


¤i vui qu¸ x¸ lµ vui nhµ trai bªn g¸i ai còng ưêi t­ư¬i.
§Çu xu©n hoa l¸ khoe mµu t­ư¬i mu«n s¾c huy hoµng t« th¾m trong ngµy vui.
Mõng T©n h«n chóc chó rÔ míi, t«i chóc c« d©u hiÒn nªn mèi duyªn trÇu cau.
C« d©u duyªn d¸ng xinh thËt lµ xinh bªn chó rÓ hiÒn xøng løa l¹i võa ®«i.
Quan viªn hai hä chóc mõng cho ®«i vî chång nªn mèi duyªn trÇu cau.
¤i vui qu¸ x¸ bµ con ¬i, nhµ trai h¨ng h¸i bªn g¸i kÐm g× ®©u.
Ngµy vui ta h¸t c©u bÒn l©u, ta h¸t khóc xum vÇy cho ngÊt ng©y trêi m©y. ...¤ng sui ®ang nãi víi bµ sui: D©u víi rÔ hiÒn xøng løa l¹i võa ®«i,
Ngµy nay xum häp ®«i ®µng «i th«i hä hµng ta vui qu¸ x¸ lµ vui
Tr¨m n¨m duyªn t×nh v÷ng bÒn, th­ư¬ng nhau trän ®êi c©u s¾c son nµo phaÞ
ư¬ng lai chung mét h­ưíng ®êi, cho nhau niÒm th­ư¬ng niÒm tin yªu s¸ng ngêi
Cho nhau duyªn mÆn h­ư¬ng nång, cho nhau nô hång cßn trinh nguyªn ph¬i phíi. Sang n¨m cho ®êi mét tin mõng: Con trai ®Çu lßng lµ mét bÐ ngoan thËt ngoan.
¤i vui qu¸ x¸ lµ vui.

Lời bài hát:

H¹nh phóc cho nhau
ViÕt tÆng ®«i t©n h«n

Víi nh÷ng yªu ®­
ư¬ng nång nµn ngÊt ng©y 
Víi n¾ng ban mai bång bÒnh giã m©y
Víi khóc ca vui ®iÖu nh¹c ®¾m say
§èt ch¸y m«i h«n h¹nh phóc d©ng ®Çy
H·y ®Õn bªn anh ng­
ưêi yªu dÊu ¬i! 
M¾t biÕc trao nhau nô cưêi th¾m t­¬i 
H·y rãt cho nhau r­ưîu nång ch¸y m«i 
N©ng chÐn t×nh yªu h¹nh phóc tuyÖt vêi
§êi ®· cho ta thËt nhiÒu khao kh¸t
T×nh ®· cho ta lêi th¬ khóc h¸t
Méng ­
ưíc tr¨m n¨m thuyÒn vÒ bÕn ®ç 
Gi÷ lÊy tin yªu ngµy th¸ng mong chê
S¸nh b
ư­íc bªn nhau t×nh nång chøa chan
SÏ thÊy con tim rén rµng h¸t vang
M·i m·i bªn nhau ng­
ưêi yªu dÊu ¬i 
R¹ng rì ®«i m«i h¹nh phóc trong ®êi.Mêi em lªn thuyÒn hoa

Mêi em lªn thuyÒn hoa
Nghe sãng t×nh vç nhÞp
§iÖu lµnh ng©n trän kiÕp
Bªn lèi ®êi hai ta
Lêi yªu ®· mÊy mïa
Ru em tõng ph¸ch nhÞp
Nh¹c lßng d©ng bót ngäc
V¬i ®Çy trong n¾ng m­a
Nh×n vÒ h­
ưíng S«ng Ba 
Chît thư¬ng cÇu Non N­ưíc
Nh×n lªn tr¨ng m¬ ­ưíc 
§Ó trän ®êi thñy chung!
Em nh­ dßng s«ng th
ư¬ng 
Bao ®êi «m thuyÒn méng
Ta ch­
ưng t×nh mÊy bËn
HiÕn d©ng theo tiÕng ®µn
Mêi em lªn thuyÒn hoa
Chê ngµy xu©n kÕt tr¸i
Mïa duyªn ®ang réng më
Táa h
ư¬ng lµnh quanh ta
                                                           STNgµy h¹nh phóc ®«i ta

Anh d×u em ®i rùc rì ngµn hoa
§Ñp qu¸ h«m nay h¹nh phóc ®«i ta
Tho¶ lßng chê mong qua bao ngµy th¸ng
Ngµy anh vµ em chung mét m¸i nhµ
Anh tÆng riªng em dÞu dµng lêi ca
Ngän nÕn hång t­¬i niÒm vui chan hoµ
R­îu hång d©ng lªn mêi cha mêi mÑ
Nång nµn m¾t em kh«ng cßn c¸ch xa
N©ng ly, n©ng ly chóc mõng b¹n ¬i
Ngµy vui h«m nay chung tay x©y ®êi
S¸nh b
ưíc bªn nhau ch©n trêi réng më 
Göi niÒm h©n hoan ®Õn kh¾p mu«n n¬i
Anh cïng em ®Õn bÕn bê t×nh yªu
Hoµng h«n c« ®¬n kh«ng cßn mçi chiÒu
TiÕng h¸t t¬ hång bªn nhau say ®¾m
Tim anh rén rµng nh­ ngän löa thiªu
Ta cïng nhau vÒ ch©n trêi b×nh yªn
Anh m·i bªn em c« g¸i dÞu hiÒn
Méng 
ưíc ®· thµnh cïng x©y tæ Êm 
Nhí phót ban ®Çu ¸nh m¾t chao nghiªng...                                                          
      ST
Môc lôc


Trang
1.          
Lời thưa
3
2.          
Thơ mời hoạ
4
3.          
Nguyễn Thị Việt Nga - Bắc Ninh
5-6
4.          
Phần thơ mừng hoạ Minh Nhật Minh Nghiêm
7
5.          
Nguyễn Ngọc Thạch - Thành phố Ninh Bình
8-9
6.          
Trịnh Đình Khiên - Thành phố Ninh Bình
10-12
7.          
Huy Thuần - Thành phố Ninh Bình
13
8.          
Nguyễn Ngọc Thạch - Thành phố Ninh Bình
14
9.          
Nguyễn Văn Thanh
15
10.      
Mạc Khải Tuân B.Tôn Giáo Tỉnh Ninh Bình
16
11.      
Nguyễn Thanh
17
12.      
Phạm Ngọc Phu - Thành Phố Ninh Bình
18
13.      
Lê Văn Khoái -Thành Phố Ninh Bình
20
14.      
Trịnh Bột -Thành Phố Ninh Bình
24
15.      
Đặng Thị Thâm - Xã Cư An - An Khê
26
16.      
Nguyễn Thanh
28
17.      
Nguyễn Huy Thàng - CLB Thuý Sơn - NB
29
18.      
Nguyễn Thanh
31
19.      
Nguyễn Thị Bình - Cầu Giấy - Hà Nội
32
20.      
Đức Hùng Quý - Cầu Giấy - Hà Nội
33
21.      
Đoàn Tiến Lưu -Tam Trinh - Hà Nội
34
22.      
Hồng Đức (Phạm Hữu Do) - Tp Quy Nhơn
35
23.      
Lê Duy Sang - Yên Phong - Bắc Ninh
36
24.      
Nguyễn Quốc Hậu - Yên Thành - Nghệ An
38
25.      
Nguyễn Trung Hậu - Hoài Nhân
- Tuy Phước - Bình Định.
- Hội viên CLB UNESCO thơ Đường VN.
40
26.      
Đức Anh -  An Nhơn - Bình Định
41
27.      
Lê Nguyên Tứ - Nam Đàn - Nghệ An
42
28.      
Bảo Hồ - (Hồ Văn Hùng)
736 Hùng Vương - Thành phố Quy Nhơn
43
29.      
- Ngọc Bân
- 736 Hùng Vương-Thành phố Quy Nhơn
44
30.      
Ninh Bình Dinh - Gia Phú-Gia Viễn-Ninh Bình
45
31.      
Huỳnh Văn Phước - hiệu: Như Võ
- Phước Lộc - Tuy Phước, Bình Định
47
32.      
Ngọc Hoà - Bút danh: Thanh Tâm
- Thành phố Ninh Bình
49
33.      
Đặng Thuật
- Phú Mẫn - TT Chờ - Yên Phong - Bắc Ninh
51
34.      
Hồ Huy Hoàng
- Đại Tín, Phước Lộc, Tuy Phước, Bình Định
52
35.      
Tân Thánh  (Trần Hoá)
- 96/9 Nguyễn Huệ - TP Quy Nhơn
53
36.      
Tạ Xưởng
- 37/3 Phạm Xuân Hoà - TP Quảng Ngãi.
55
37.      
Sơn Nhân - TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
57
38.      
Đăng Tâm - Phan Rang - Ninh Thuận
58
39.      
Vũ Phương
Trần Quý Cáp - TP Tam Kỳ - Quảng Nam
59
40.      
Võ Công Trận (Trọng Cân)
- 64 Đống Đa, P4, -  Mỹ Tho - Tiền Giang
60
41.      
Đặng Quốc Sỹ
- Nhơn Hưng- An Nhơn - Bình Định
62
42.      
Diệp Tú - 182/1 - Đường 21.8- Phan Rang
63
43.      
Châu Quế - Thành phố Tam Kỳ - Quảng Nam
64
44.      
Đình Bá - 68 Hai Bà Trưng - Tổ 5, Phường Tây Sơn- An Khê - Gia Lai
65
45.      
Võ Thành Long
- 195 - Trần Phú  - An Nhơn - Bình Định
66
46.      
Ngọc Tánh - Nguyễn Thị Tánh
- 195 - Trần Phú  - An Nhơn - Bình Định
67
47.      
Nguyễn Văn Dư - Tam Giang  - Yên Phong - Bắc Ninh
68
48.      
Huỳnh Văn Phước - Trung Thành,
Phước Lộc,  Tuy Phước-  Bình Định
69
49.      
Chu Đức Tính
Cầu Gạo -Yên Phụ-Yên Phong - Bắc Ninh
71
50.      
Trần Trọng Thức - Thôn Đoài - Tam Giang - Yên Phong - Bắc Ninh
73
51.      
Nguyễn Việt Nga - Yên Phong - Bắc Ninh
74
52.      
Hoàng Công Huấn
- BCN CLB thơ Mạo Khê - Đông  Triều
76
53.      
Toàn Diễn- Khu Đoàn Kết - TT Mạo Khê
- Đông Triều - Quảng Ninh
79
54.      
Bảo Hồ - 736 Hùng Vương - TP. Quy Nhơn
80
55.      
Đặng Thuật (80 tuổi)
- Phú Mẫn - TT Chờ - Yên Phong - Bắc Ninh
82
56.      
Hoàng Gia Vương Phủ
591 Phan Chu Trinh - Tam Kỳ- Quảng Nam
83
57.      
Dũ Đức Nguyên
Tam Xuân II - Núi Thành - Quảng Nam
84
58.      
Toàn Diễn
Khu Đoàn Kết - TT Mạo Khê -  Quảng Ninh
85
59.      
Ngô Tại - Vọng Nguyệt -Tam Giang
- Yên Phong - Bắc Ninh
87
60.      
Nguyễn Phúc Thanh
Xóm 11 - Xuân Hoà - Nam Đàn - Nghệ An
89
61.      
Lê Văn Lý
- Xóm 11 - Xuân Hoà - Nam Đàn - Nghệ An
90
62.      
Nguyễn Công Trợ - Hoà Vang - TP. Đà Nẵng
91
63.      
Bùi Thị Trọng Cơ - Hoà Vang - TP. Đà Nẵng
93
64.      
Nguyễn Đình Lương
-Xóm 11-Xuân Hoà -  Nam Đàn - Nghệ An
95
65.      
Đặng Ái Thi
- Hội Văn học nghệ thuật Ninh Bình
96
66.      
Lê Nguyên Tứ
Xóm 7 - Xuân Hoà - Nam Đàn - Nghệ An
98
67.      
Dũ Đức Nguyên  (Nguyễn Đức Dư)
Tam Xuân II, Núi Thành, Quảng Nam
101
68.      
Trần Bửu Lâm
22 Nguyễn Thái Học - Thành phố Huế
103
69.      
Đường Xuân Sử
Hùng Thành - Yên Thành - Nghệ An
104
70.      
Tùng Dương - Quy Nhơn - Bình Định
105
71.      
Nguyễn Văn Bính
Tam Giang - Yên Phong - Bắc Ninh
107
72.      
Thanh Tùng - Nha Trang - Khánh Hoà
109
73.      
Võ Văn Anh
Đội 17 - Bình Lãnh - Thăng Bình - Quảng Nam
111
74.      
Võ Văn Xuân Hiển
Đội 17 - Bình Lãnh - Thăng Bình - Quảng Nam
113
75.      
Sơn Hải - Trần Anh Tuân
Phú Mỹ 1 - Phước Lộc - Tuy Phước - Bình Định
114
76.      
Tùng Linh - Trần Minh Tân
04/33 Nguyễn Thái Học - Thành phố Quy Nhơn
115
77.      
Bùi Văn Thọ (Bút danh: Kiều Miên Văn)
Thị trấn Bình Định - An Nhơn - Bình Định
116
78.      
Ngọc Bút - Quy Nhơn - Bình Định
117
79.      
Trúc Lâm - Nha Trang - Khánh Hoà
118
80.      
Trần Trọng Thức - Yên Phong - Bắc Ninh
119
81.      
Đào Cẩn Phước Thái - Long Thành - Đồng Nai
120
82.      
Bửu Huy - Xã Hoà Thắng - Phú Hoà - Phú Yên
121
83.      
Đoàn Tiến Lưu - Hoàng Mai - Hà Nội
124
84.      
Trương Đức Hạnh - Long Thành - Đồng Nai
125
85.      
Như Quỳnh - Tuy Phước - Bình Định
126
86.      
Hoàng Dy - Hoằng Hoá - Thanh Hoá
127
87.      
Nguyễn Hiếu Trung - Duy Tân-TP Quy Nhơn
128
88.      
Nguyễn Huy Hoàng - Duy Tân-TP Quy Nhơn
131
89.      
Nguyễn Thị Hạnh - Duy Tân-TP Quy Nhơn
133
90.      
Huy Thuần - Hải Thượng Lãn Ông - TPNB
136
91.      
Trịnh Đình Khiêm - Vân Giang-TPNB
137
92.      
Nguyễn Thân Ái - Phố Kỳ Lân - TPNB
139
93.      
Nguyễn Việt Nga - Yên Phong - Bắc Ninh
141
94.      
Những vần thơ giao duyên hai nhà
Trân - Nguyên
143
95.      
Những vần thơ tặng Minh Ngọc - Ngọc Huy
153
96.      
Mừng xuân Tân Mão - Nguyễn Văn Thanh
163
97.      
lời bài hát Hạnh phúc trăm năm
166
98.      
lời bài hát Hạnh phúc cho nhau
167
99.      
Mời em lên thuyền hoa
168
100.  
Ngày hạnh phúc đôi ta
169Trăm năm hạnh phúc
của Nguyễn Văn Thanh
Hội Văn học Nghệ thuật Ninh Bình
Xuất bản 2011
--------------------------------------

Chịu trách nhiệm xuất bản
Nguyễn Đăng Hào

Biên tập
Thanh Thản

Trình bày
Thành Lộc

Sửa bản in
 Tác giả
   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
In 200 cuốn, khổ 13x19cm, tại Công ty TNHH
in Thành Lộc
, TP. Ninh Bình. Giấy phép xuất bản
số: 09/GP-STTTT do Sở Thông tin & Truyền thông Ninh Bình cấp ngày 05/5/2011.
In xong và nộp l­ưu chiểu tháng 5 năm 2011.
 

0 nhận xét :

Đăng nhận xét

 
 
lăng mộ đá toyota thanh hóa